آفتاب

علوم انسانی

مدیریت و خدمات اداری علوم اجتماعی ارتباطات افکار عمومی ـ تبلیغات انسان‌شناسی و مردم‌شناسی انسان‌شناسی و مردم‌شناسی ـ جنگ توسعه و برنامه‌ریزی اجتماعی توسعه و برنامه‌ریزی ـ توسعه روستائی توسعه و برنامه‌ریزی ـ توسعه‌فرهنگی جامعه جامعه شناسی علم جامعه شناسی ـ اینترنت جامعه شناسی ـ تحقیق و پژوهش جامعه شناسی ـ جهانی‌شدن جامعه شناسی ـ هویت اجتماعی جامعه شناسی هنر جامعه شناسی ورزش جامعه‌شناسی جامعه‌شناسی جنسیت جامعه‌شناسی خانواده جامعه‌شناسی سیاسی ـ اقوام و نژادها جامعه‌شناسی ـ اخلاق جامعه‌شناسی ـ رفتار اجتماعی جامعه‌شناسی فیلم جامعه‌شناسی پزشکی جامعه‌شناسی‌ دین‌ جرمشناسی جوامع رسانه‌ها روابط عمومی روندهای اجتماعی روندهای اجتماعی ـ انتظام و نظارت روندهای اجتماعی ـ تحولات اجتماعی روندهای اجتماعی ـ کشمکش و ستیزه‌جوئی ساخت‌گرایی اجتماعی شخصیتها علوم اجتماعی ـ مفاهیم علوم انسانی عوامل موثر بر رفتار اجتماعی عوامل موثر بر رفتار اجتماعی ـ بوم‌شناسی عوامل موثر بر رفتار اجتماعی ـ عوامل وراثتی عوامل موثر بر رفتار اجتماعی ـ مهاجرت فرهنگ و جامعه فرهنگ و نهادها فمینیسم مهارت‌های اجتماعی ـ روابط مهارت‌های اجتماعی ـ زندگی مهارت‌های اجتماعی ـ کار و اشتغال نابرابری‌های اجتماعی ـ فمینیسم نسل‌ها نظریه‌ها و مکاتب نظریه‌ها و مکاتب ـ دموکراسی و اینترنت نظریه‌ها و مکاتب ـ سکولاریزاسیون پژوهش‌های کاربردی گروههای اجتماعی کتابداری و اطلاع‌رسانی ارتباطات روانشناسی تاریخ و جغرافیا

مطالب داغ روز

وبگردی

مقالات جامعه شناسی هنر

به دنبال نمونه های خوبی از تحلیل های جامعه شناختی از هنر و ادبیات بودم که به وبلاگ فریاد سکوتثمر صفی خانی از دانشجویان خوبم برخوردم. او تحلیلی از هری پاتر ارائه کرده است که به منظور نقد یک برنامه تلویزیونی است.

این هم مقاله دیگری از ادرنو با ترحمه زیبا و خوانای دکتر اباذری از وب سایت دریچه. دست دکتر اباذری درد نکند که در سالهای اخیر سهم زیادی در توسعه مطالعات قرهنگی و حامعه شناسی ادبیات در ایران ا طریق ترحمه متون اصیل در نشریه ارغنون داشتند.

تئوری های مختلف جامعه شناسی و فلسفی در باب هنر و مجاز بودن، مخصوصاً درباره تعامل هنر با انواع حقیقت شنیدنی است. با اینکه هنوز در مدرسه های عالی ایران در مباحث فلسفه هنر بحث بر سر این است که آیا هنر علم است یا علم نیست؟

جامعه شناسی هنر که به عنوان یک مبحث بین رشته ای مطرح می باشد، به بررسی ارتباط متقابل بین جامعه و هنر می پردازد. در راستای ارتباط متقابل میان هنر و جامعه دو رویکرد اصلی را می توان از یکدیگر متمایز کرد. این رویکرد ها عبارتند از رویکرد بازتابی و رویکرد شکل دهی.

”ابن خلدون معتقد است هنرها به ویژه موسیقی در مقابل انقلاب‏ها آسیب‏پذیرند. در واقع نخستین بخشی از جامعه که در هر انقلاب آسیب دیده و تحت تأثیر می‏گیرد، هنر است و در بین انواع و اقسام هنرها، موسیقی بیش از همه آسیب‏پذیر است، زیرا قبل از هر چیز از دور خارج شده و پس از همه آنها به میدان باز می‏گردد“.

از آن دوره مفاهیمی مانند جهانِ هنر، جهان هنرمند، کلیت اثر و جهان اثر، تا حدودی اصالت خود را از دست داده ولی مفهومی از جهان هنر مد نظر قرار گرفته (برای مثال در اثر هوارد بکر) که بدون ادعای کلیت سازی است.

تعدادی کتاب آموزشی با عنوان «جامعه شناسی در ادبیات» و «اجتماعیات در ادبیات فارسی» نیز تالیف و منتشر شده است. این کتاب ها نیز در اشاعه و غلبه جامعه شناسی ادبیات بی تاثیر نبوده است. تقلیل جامعه شناسی هنرها به ادبیات ناشی از فقر تحقیقات تجربی و تالیفات نظری در زمینه جامعه شناسی هنرهای دیگر نیز می باشد. اما اینگونه نیست که در زمینه های غیر ادبی، آثار تالیفی و تحقیقی به زبان فارسی دسترس نباشد.

پیش از پرداختن به این پرسش مایلم به تجربه ای در جامعه ای متفاوت اشاره کنم. در فرانسه، خصوصاً از دهة شصت میلادی، جامعه‌شناسان به مطالعة رفتارهای فرهنگی جامعة خود پرداختند. در این سال‌ها وزارتخانة امور فرهنگی با وزارت آندره مالرو ایجاد شد و برنامة خود را دمکراتیزه کردن عرصة هنر و فرهنگ قرار داد.

ویژگی تاثیر گذاری وتاثیرپذیری موسیقی نیز در عرصه اجتماع به دلیل نقشی است که در فرهنگ ایفا می کند و البته هم از اینروست که دارای پیچیدگی هایی به اندازه عمر نامشخصش در تاریخ است.

ویژگی تاثیر گذاری وتاثیرپذیری موسیقی نیز در عرصه اجتماع به دلیل نقشی است که در فرهنگ ایفا می کند و البته هم از اینروست که دارای پیچیدگی هایی به اندازه عمر نامشخصش در تاریخ است.

چهل‌تکه دوزی (patch work) فرآیندی است که طی آن قطعات ریز و درشت و رنگارنگ پارچه‌های مختلف به یکدیگر دوخته می‌شوند و چون تکه‌های بسیار زیادی از این پارچه‌ها و قطعات در کنارهم قرار می‌گیرند به آن چهل‌تکه می‌گویند.