آفتاب

مقالات جامعه شناسی علم

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۶ مقاله

مغز یک فرد دوزبانه مانند رادیویی است که به طور همزمان ۲ کانال …

بشر صاحب فرهنگ است، درست همان طور که صاحب روح است. همه فرهنگ ها …

جلال آل احمد بی آنکه مدارج تحصیلی آ کادمیک در یکی از رشته های …

نظریات جامعه شناسی غالبا واکنشهای متفاوتی را برمی انگیزانند. …

اگر به من بگویی، فراموش می کنم. اگر یادم بدهی، به خاطر می آورم …

آیا علوم گوناگون بر هم تاثیر دارند و از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند؟......

استیو فولر (Steve Fuller) استاد «مطالعات علم» انگلیسی از جمله خبر سازترین …

شکی نیست که انسان‌ها امروز به نسبت یک یا دو قرن پیش در موقعیت‌های …

کشور ایران پس از انقلاب اسلامی، فصلی نوین از حیات و جوشش خود را …

«جامعة دانش»، واژه‌ای است که در تلاش برای شناسایی برخی پیشرفت‌های …

تکامل گرایی علمی واقعیتی فراسوی انقلابهای علمی

بحث ایدئولوژی از جهات عدیده به علم جامعه‌شناسی یا به علم شناسی …

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۶ مقاله

وبگردی