آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

مقالات جامعه‌شناسی

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۹۱ مقاله

پدیده تک فرزندی که در علم جامعه شناسی به امپراطوران کوچک معروف …

اشرف بروجردی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در تحلیل شاخص‌های …

کارشناسان سلامت روان بر نقش و اهمیت شادکامی در زندگی تاکید کرده …

هیچ فرد و به خصوص هیچ گروه اجتماعی نمی تواند وجود داشته باشد مگر …

مقاله حاضر تکمله‌ای است بر آنچه پیشتر درباره اوج‌گیری انتقادات …

جامعه‌شناسی تکنولوژی گرایشی است که به تأثیر جامعه و تکنولوژی …

در این مقاله خواهیم کوشید به تبارشناسی و آسیب شناسی پایتختی تهران …

گفتاری از پروفسور مایکل بورووی (رئیس انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی …

قرن نوزده آغازی برای حرکت‌های کارگری بود. در دهه ۱۸۸۰ اعتصاب‌های …

بسیاری بر این باورند که اهمیت یافتن مفهوم بدن در مطالعات اجتماعی …

تشخیص نیازها، اصلی‌ترین گام برای ترسیم الگوی پیشرفت است

امروزه هرچه جوامع، پیشرفته و صنعتی تر می شوند، همبستگی ارگانیک …

راهبردهایی برای پیوند تفکر اجتماعی و جامعه‌شناسی در ایران

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۹۱ مقاله

وبگردی