آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

مقالات علوم اجتماعی

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴,۲۶۰ مقاله

بحث رفاه و رابطه آن با متغیرهای کلان اقتصادی، همراه یکی از حوزه …

هر اثری اعم از شعر و هنر و ... در هر زمینه و با هر سبک و سیاقی که …

ممکن است فکر کنید هنوز جوان هستید و نیازی به نگرانی درباره وضعیت …

جامعه پذیری (Socialization) به معنای همسازی و همنوایی فرد با ارزشها …

جامعه پذیری اجتماعی جامعه پذیری(Socialization) یکی از فرایند های مهم …

دیده ای می گویند فلانی بی غم است؟ آدم هایی را دیده اید که همیشه …

نگاهی به قرار نظارت قضایی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و تحلیل …

اخراج شدن از محل کار فعلی تان یکی از بزرگترین بدشانسی هایی است …

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴,۲۶۰ مقاله

وبگردی