آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

مقالات علوم اجتماعی

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴,۲۵۵ مقاله

ممکن است فکر کنید هنوز جوان هستید و نیازی به نگرانی درباره وضعیت …

جامعه پذیری (Socialization) به معنای همسازی و همنوایی فرد با ارزشها …

جامعه پذیری اجتماعی جامعه پذیری(Socialization) یکی از فرایند های مهم …

دیده ای می گویند فلانی بی غم است؟ آدم هایی را دیده اید که همیشه …

نگاهی به قرار نظارت قضایی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و تحلیل …

اخراج شدن از محل کار فعلی تان یکی از بزرگترین بدشانسی هایی است …

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چگونه و چه زمانی باید "نه" …

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴,۲۵۵ مقاله

وبگردی