آفتاب

مقالات کمکهای اولیه

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۹ مقاله

سرانجام روزی فرا می‌رسد که گرد پیری بر چهره‌مان بنشیند و قدم …

احیای قلبی- تنفسی بلد هستید؟ احتمالا بلد نیستید اما یادتان باشد …

تعطیلات نوروز فرصت خوبی است که بیشتر خانواده‌های ایرانی از آن …

خطرات و اتفاقات، در گردش ها و خصوصاً طبیعت گردی ها فراوانند. البته …

بارها و بارها پیش آمده که زخم چاقو یا این روزها، لبه تیز کاغذ، …

زیر پایتان خالی نشود!

اولین وظیفه شما د‌ر برخورد‌ با یک مصد‌وم، بررسی او از نظر وضعیت‌های …

اولین وظیفه شما در برخورد با یک مصدوم، بررسی او از نظر وضعیتهای …

در برخورد با بیمار از حال‌ رفته‌، اولین‌ اقدام‌ شما باید تعیین‌ …

ممکن‌ است‌ هنگام‌ درمان‌، مصدوم‌، نیاز به‌ ارزیابی‌ و کنترل‌ …

همیشه‌ باید زخم‌ را با پانسمان‌ بپوشانید. چون‌ این‌ کار از …

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۹ مقاله

وبگردی