آفتاب

مقالات کار و اشتغال

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۸۰۸ مقاله

هر چند در قانون به صراحت درباره حق الوکاله و تعرفه آن صحبت شده …

فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات درخور توجهی را در روش های …

ماجرا از آنجا شروع شد که آموزش وپرورش تصمیم گرفت بر اساس توسعه …

«در آلمان حساب می کنند که به عنوان مثال برای هر هزار نفر به …

فضای تبلیغات انتخاباتی – با کمال تأسف – آغشته به تدلیس است. موضوع …

دادن وعده های مالی انتخاباتی و حرکت در راستای تحقق یعنی برنامه …

از سال ٢٠١٠ با تصویب مجمع عمومی ملل متحد این سازمان با استفاده …

گر نیازهای مادی انسان تأمین نشود، حیات او به خطر می افتد؛ نیاز …

در سال 2008، در اوج رکود جهانی، شرکت خودروسازی هیوندا مانند سایر …

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۸۰۸ مقاله