آفتاب

مقالات توزیع درآمد و ثروت ملی

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۵ مقاله

آمده تا پاسخ دهد. به تمام اتهام هایی که در این دوره انتخابات ریاست …

در این نوشتار می‌خواهیم به چند نکته‌ی ظریف درباره‌ی اصول کسب …

در این‌ مقاله‌، ضمن‌ بررسی‌ اجمالی‌ توزیع‌ درآمد و ارتباط …

مشکل‌ توزیع‌ درآمد غالبا از دید مسائل‌ عدالت‌ اجتماعی‌ و فقر …

امروزه کمتر کشور و دولتی را می توان در جهان یافت که دولتمردان …

توزیع عادلانهء درآمد و ثروت یکی از دغدغه‌های اصلی حکومت‌های …

توزیع عادلانه درآمد همواره از مهمترین مباحث در اقتصاد کشورهای …

چه چیزی برابری یا نابرابری درآمدی را تشدید می کند ....

بنابراین در مقایسه شرایط اقتصادی با توجه به چهار برابر شدن درآمد …

بودجه محصول مشترک دولت (قوه‌‌مجریه) و مجلس (قوه مقننه) است. به …

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۵ مقاله

وبگردی