آفتاب

مقالات بودجه

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۶ مقاله
بودجه ۹۳

دولت یازدهم در شرایط دشواری اداره اقتصاد را در اختیار گرفته است در حالی که دولت فقط در یک قلم از پرداخت‌ها باید هرماه ۳۵۰۰ میلیارد تومان یاران نقدی بپردازد و درآمد حاصل از صادرات نفت نامعلوم است.

بودجه ۹۳

در جمهوری اسلامی ایران که دستیابی به اهداف ملی و تعیین‌شده سند چشم‌انداز از طریق آثار سیاست‌های کلی و قوانین برنامه پی‌جویی می‌شوند، سند بودجه مهم‌ترین ابزار در راستای تحقق اهداف برنامه و سیاست‌های کلی نظام تلقی می‌شود. هم‌راستا بودن بودجه با اسناد فرادستی شرط لازم برای تحقق اهداف قانونی است.

بودجه

هشتمین و آخرین بودجه دولت دهم در راه است، لایحه‌ای که مهم‌ترین سند مالی کشور است و همه ساله با فرا‌‌‌ رسیدن نیمه پاییز تمام تحولات داخلی در حوزه آن می چرخد و رفت و آمدها و چانه‌زنی‌ها به اوج خود می‌رسد.

بودجه

در این مقاله فلسفه وجودی بودجه، تاریخچه و تعریف بودجه و همچنین اصول بودجه شامل اصل سالانه بودن بودجه، اصل تعادل بودجه، اصل وحدت بودجه، اصل کاملیت یا جامعیت بودجه، اصل شاملیت یا تفصیل بودجه، اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه، اصل انعطاف پذیری، اصل تحدیدی بودن هزینه ها، اصل تخمینی بودن درآمدها، اصل تنظیم بودجه بر مبنای عملیات، اصل تقدم درآمد بر مخارج، اصل تفکیک هزینه های مستمر از غیر مستمر شرح داده می شود.

بودجه

در این مقاله فلسفه وجودی بودجه، تاریخچه و تعریف بودجه و همچنین اصول بودجه شامل اصل سالانه بودن بودجه، اصل تعادل بودجه، اصل وحدت بودجه، اصل کاملیت یا جامعیت بودجه، اصل شاملیت یا تفصیل بودجه، اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه، اصل انعطاف پذیری، اصل تحدیدی بودن هزینه ها، اصل تخمینی بودن درآمدها، اصل تنظیم بودجه بر مبنای عملیات، اصل تقدم درآمد بر مخارج، اصل تفکیک هزینه های مستمر از غیر مستمر شرح داده می شود.

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۶ مقاله