آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : یونان‌باستان

جستجوی دقیقتر در :

میراث فرهنگی و تاریخی (۲۴۸)  |  فلسفه و منطق (۱۱۰)  |  تاریخ و جغرافیا (۸۵)  |  ادبیات و شعر (۶۱)  |  گردشگری (۴۱)  |  دین و مذهب (۳۶)  |  تغذیه و سلامتی (۳۴)  |  دیگر ورزشها (۳۰)  |  اقتصاد بین الملل (۲۹)  |  جهان (۲۹)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱,۳۶۳ مورد در ۰ ثانيه

طب در یونان باستان

طب در یونان باستان

قبل از ظهور بقراط ۴۶۰ ق م طب یونان بر پایه ی اعتقاد به شفا بخشی اسکولاپیوس رب النوع درمان استوار بود. طبق افسانه های یونان باستان اسکولاپیوس رب النوعی بود که از اعماق زمین به سطح آن آمده بود و ماری را به همراه داشت بر خلاف سایر رب النوعهای یونانی که بر بلندای کوه المپ جای داشتند .

عدالت در یونان باستان

عدالت در یونان باستان

در جهان جدید عدالت تنها بخشی از اخلاق فردی را در برمی گیرد و ما اگر کسی دروغ بگوید یا به بچه ها بی اعتنایی کند به او لقب ناعادل نمی دهیم اما در نظام افلاطونی و کلاً نظام فکری یونان باستان عدالت تنها یک فضیلت محسوب نمی شود بلکه جمیع فضایل را در بر می گیرد.

جانوران افسانه ای در یونان باستان

جانوران افسانه ای در یونان باستان

مدوزا در ابتدا دوشیزه ای بسیار زیبا بوده است اما پس از اینکه پوزئیدون خدای دریا او را در معبد آتنا اغوا میکند موجب خشم این الهه میشود و آتنا او را به شکل کریه ترین موجود ممکن یعنی یک گورگون در می آورد.

خدایان و اساطیر یونان باستان

خدایان و اساطیر یونان باستان

در زمانهای بسیار دور انسان ناشناخته ها و وقایع طبیعی مانند باران صاعقه گرما و سرما شب و روز تغییر فصل مرگ و زندگی و مانند اینها را زاییده قدرت خدایانی میدانست که بر زمین و موجودات آن حکومت میکردند.

دو فیلسوف یونان – دو مکتب باستان

دو فیلسوف یونان – دو مکتب باستان

فیثاغورث یکی ازمهمترین فیلسوفان پیش ازسقراط ریاضی دان واصلاحگر اجتماعی و اهل آسیای صغیر آنزمان جزو فیلسوفان طبیعی است.وی میگفت که اعداد:واقعی ابدی و ازلی هستند وتمام اشیاء ازاعداد وارقام تشکیل شده اند.

خدایان و اساطیر یونان باستان

خدایان و اساطیر یونان باستان

هرا خدای مادر در زمانهای بسیار دور انسان ناشناخته ها و وقایع طبیعی مانند باران صاعقه گرما و سرما شب و روز تغییر فصل مرگ و زندگی و مانند اینها را زاییده قدرت خدایانی میدانست که بر زمین و موجودات آن حکومت میکردند.

نگاهی به تئاتر یونان باستان

نگاهی به تئاتر یونان باستان

ِتس پیس Thespis نمایشنامه نویس قرن ششم قبل از میلاد که هیچ کد ام از نمایشنامه هایش باقی نماند ه است همسرایان و سرخوان همان بازیگر اول را وارد نمایش کرد و احتمالاً اشیل Aeschylus نخستین نمایشنامه نویس بزرگ یونان د ر قرن بعد بازیگر د وم را وارد نمایش کرد .

کارگردانی تراژدی های یونان باستان

کارگردانی تراژدی های یونان باستان

برای آنکه دچار آشفتگی در اجرا [با سبکهای مختلف] نشویم و تماشاگر را نیز با کج فهمی مواجهه نکنیم بایستی تحلیلی تمام از اثر داشته باشیم؛ درک نمایشنامه و داشتن تحلیلی منسجم امکان برقراری راحت تری را با اشکال مختلف اجرایی به ما می دهد...

photo not available

نقد ادبی در یونان باستان پس از ارسطو

راهی را که افلاطون و ارسطو در نقد ادبی به سوی فراز و کمال پیمودند پس از این دو به سوی فرود و نشیب گرایید و دیگر در یونان باستان , چه در آتن , چه در اسکندریه و چه در سایر مراکز فرهنگی و ادبی, منتقد یا نظریه پرداز ادبی قابل مقایسه با این دو به وجود نیامد, و نقد ادبی دچار فترت و سستی شد و راه قهقرا پیمود. در این دوره ذوق ادبی و قریحه ی آفرینش تراژدی و حماسه در یونان به تدریج فرو نشست و به خاموشی گرایید, و شعر و ادبیات آن عظمت و شکوه پیشین را از دست داد.

نیم نگاهی به فلسفه یونان باستان

نیم نگاهی به فلسفه یونان باستان

اندیشه ها نظریه ها و فلسفه ها همه برآمده از ذهن و فکر انسان ها هستند. از گذشته های دور تا به امروز در همه جوامع کشاکش های بزرگی میان ساده اندیشی و افسانه پردازی از یک سو و دانش و دانایی علمی از سوی دیگر وجود داشته است.

تفکر فلسفی یونان؛ میراث دوران باستان

تفکر فلسفی یونان؛ میراث دوران باستان

گرچه اندیشه سیاسی در قرن بیستم رشد زیادی کرده است اما بسیاری از مسائل و پرسش هایی که توجه و نظریات اندیشمندان معاصر را به خود مشغول کرده همان مسائل و پرسش هایی است که مورد توجه نظریه پردازان سیاست در طول تاریخ بوده است.

photo not available

خلاصه ای از تاریخ نجوم : از یونان باستان تا قبل از کوپرنیک

شاید به نظر بعضی ها پرداختن به تاریخ علم کاری عبث باشد ولی اگر اهمیت فلسفة علم را درک کرده باشیم آنگاه سخن ایمره لاکاتوش بسیار سودمندخواهد بود: فلسفة علم بدون تاریخ علم تهی است تاریخ علم بدون فلسفة علم نابیناست .

خلاصه ای  از تاریخ  نجوم  : از یونان  باستان  تا قبل  از کوپرنیک

خلاصه ای از تاریخ نجوم : از یونان باستان تا قبل از کوپرنیک

شاید به نظر بعضی ها پرداختن به تاریخ علم کاری عبث باشد ولی اگر اهمیت فلسفة علم را درک کرده باشیم آنگاه سخن ایمره لاکاتوش بسیار سودمندخواهد بود: فلسفة علم بدون تاریخ علم تهی است تاریخ علم بدون فلسفة علم نابیناست .

photo not available

نقد ادبی در یونان باستان از دیدگاه سقراط و افلاطون

سقراط نخستین منتقد ادبی است که اندیشه هایی از او در عرصه ی نقد ادبی به صورت مکتوب به جا مانده است. البته همانند سایر اندیشه های فلسفی و حکیمانه ی سقراط , اندیشه های او در زمینه ی نقد ادبی نیز نه به صورت مستقیم, بلکه از طریق آثار افلاطون و تنگاتنگ در هم آمیخته با افکار و اندیشه های او به ما رسیده است , و در حقیقت این اندیشه های سقراط افلاطون است که در زمینه ی نقد ادبی برای ما به یادگار مانده است.

photo not available

نقد ادبی در یونان باستان از دیدگاه ارسطو

ارسطو که با نگرش منطقی به پدیده ها, همه چیز را قانونمند و نظم پذیر می دانست, نخستین اندیشمندی بود که کوشید قوانین و اصول آفرینش ادبی را کشف و تدوین کند, شناخت آفریده های ادبی را به قاعده و نظم درآورد و اسلوب ها و موازینی برای سنجش و داوری آن ها ایجاد کند. به همین دلیل این آموزگار نخست را به حق باید بنیان گزار و پدر شیوه ی منطقی نقد و نظریه پردازی ادبی دانست.

ایران باستان

ایران باستان

ایران باستان L’Iran ancien تاکنون چند کتاب با عنوان ایران باستان در زمینه تاریخ ایران پیش از اسلام منتشر شده است. یکی از این کتاب ها ایران باستان تألیف ماریژان موله Marijan Mole ایران شناس فرانسوی است.

باستان شناسان چه می کنند؟

باستان شناسان چه می کنند؟

آنگاه که از گردش در میان دیواره های قدیمی و ماحصل کاوش های تاریخی لذتی از غرور و هویت به شما دست می دهد بی تردید از علم باستان شناسی و باستان شناسان هم یاد کرده اید. اما به راستی آیا فراتر از تصورات کلی و وهم آلود باستان شناسی در پی کشف کدام حقیقت است و این کار را چگونه انجام می دهد؟

جغرافیا در یونان

جغرافیا در یونان

جغرافیا به عنوان یک زمینه یادگیری در دنیای غرب از یونان و در بن اساتید یونان باستان شروع شده است این گفته به معنی ان نیست که مطالعه زمین به عنوان خانه انسان کنجکاوی او را در خارج از یونان سبب نگردیده است در سرزمین ها ی مختلف کارهای جغرافیایی زیادی انجام شده است که با خواندن بسیاری از مکتوبات تاریخی و جغرافیایی اروپاییان می توان با بسیاری از انها اشنا شد از جمله اینکه توجه زیادی به مطالعه جغرافیا در چین باستان می شده است.

وبگردی