آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : یاس فلسفه

جستجوی دقیقتر در :

فلسفه و منطق (۲)  |  دین و مذهب (۱)  |  کتاب و نشر (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۴ مورد در ۰ ثانيه

به بهانه ترجمه کتابی از امیل چوران: بر قله های ناامیدی

به بهانه ترجمه کتابی از امیل چوران: بر قله های ناامیدی

به تازگی کتابی از چوران با عنوان «بر قله های ناامیدی» با ترجمه سپیده کوتی توسط نشر پیدایش منتشر شده است. مترجم کتاب در پیشگفتارش به این نکته اشاره کرده که اندیشه های چوران به گفته خودش بیش از هرچیز حاصل بی خوابی های طولانی او بوده است. بی خوابی هایی که از جوانی اش آغاز شد و هفت سال طول کشید و دست آخر به جایی رسید که او باورش به فلسفه را از دست داد

فلسفه زیارت

فلسفه زیارت

زیارت جذبه است و جذبه از مقوله عشق. آنجا که انسان از پای می‏افتد و می‏رود که در گرداب سکون و یاس و فسردگی نابودشود براق زیارت او را به فضای عطرآگین امید و ایمان رهنمون می‏شود. زیارت نشستن بر براق اشتیاق است و مظهری از اعجاز عشق; و بالاخره زیارت مکتب است.

بیگانگی

بیگانگی

از نگاه شریعتی بزرگترین رنج و علل ناهنجاری های انسان امروز یأس فلسفی درد بی خبری بیگانگی از من حقیقی خویش و خلأ یک آرمان الهی است....

سرگرمی

وبگردی