آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : یارانه نقدی

جستجوی دقیقتر در :

اقتصاد مالی (۹۱)  |  اقتصاد و سیاست (۲۶)  |  اقتصاد نظری (۱۱)  |  اقتصادی (۳)  |  ایران (۲)  |  بانک و بیمه (۲)  |  حقوقی (۲)  |  صنایع نفت و گاز (۲)  |  اقتصاد بین الملل (۱)  |  سازمان ها و ارگان ها (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱۴۲ مورد در ۰ ثانيه

یارانه و نقدی شدن یارانه

یارانه و نقدی شدن یارانه

یکی از موضوعات اساسی مطرح در جامعه مبحث یارانه و هدفمند کردن آن می باشد. در کشور ایران نیز مانند اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان دولت ها برای حمایت از گروههای خاص اجتماعی اقتصادی و سیاسی مزایایی قائل می شوند تا آن گروهها با توسل به این مزایا بتوانند موجبات رشد و توسعه خود را فراهم آورند.

طرحی برای تخصیص نقدی یارانه   ها

طرحی برای تخصیص نقدی یارانه ها

این تصور که تغییر در شیوه تخصیص یارانه ها از حالت غیرمستقیم فعلی به حالت مستقیم و نقدی انتقال آن از یک جیب به جیب دیگر است و پیامد های منفی حذف یارانه ها از تولید با توزیع نقدی منابع آزاد شده خنثی خواهد شد ....

چه کسانی یارانه نقدی می گیرند

چه کسانی یارانه نقدی می گیرند

اکنون که اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت تقریبا حتمی به نظر می رسد بسیاری از شهروندان خواستار این هستند که بدانند آیا مشمول پرداخت یارانه نقدی هستند یا خیر و اگر هستند چگونه باید این یارانه را دریافت کنند.

یارانه نقدی؛ کاهش یا افزایش؟

یارانه نقدی؛ کاهش یا افزایش؟

در طول دو ماه اخیر شاهد طرح مباحثی در زمینه بالا بودن احتمال کاهش یارانه نقدی پرداختی به خانوارها بودیم؛ بحث هایی که با مطرح شدن عدم امکان ادامه پرداخت یارانه نقدی ماهانه ۴۱ هزار تومانی از سوی برخی از نمایندگان سرشناس مجلس آغاز شد ...

حذف یارانه نقدی پردرآمدها؟ چگونه؟

حذف یارانه نقدی پردرآمدها؟ چگونه؟

حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد تنها در صورتی خواهد توانست با موفقیت همراه باشد که مکانیزم مناسبی برای آن مورد استفاده قرار گیرد؛ مکانیزمی که ویژگی هایی دقیق و عینی را برای خانوارهای مشمول حذف یارانه ارائه کند.

نقدی کردن یارانه ها و چند نکته

نقدی کردن یارانه ها و چند نکته

بخشی از طرح تحول اقتصادی که دولتمردان نهم و دهم از آن با عنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران نیز یاد می کنند نقدی کردن یارانه ها با هدف توزیع هدفمند یارانه ها بوده که به آن شاه بیت طرح تحول اقتصادی نیز گفته می شود.

چهار سناریو برای پرداخت یارانه نقدی

چهار سناریو برای پرداخت یارانه نقدی

در حالی که پرداخت یارانه نقدی با مشکل بزرگی به نام کسری بودجه مواجه است وزیر تعاون و رفاه اجتماعی از بررسی چهار سناریو برای ادامه کار هدفمندی یارانه ها در فاز دوم خبر داده اما سناریوهای موجود را تشریح نکرده است.

یارانه نقدی و برنامه های فقرزدایی

یارانه نقدی و برنامه های فقرزدایی

احتمالا خانوارهای بسیار محرومی در مناطق دورافتاده کشور یافت می شوند که همچنان سواد و امکانات ثبت نام در طرح یارانه نقدی را نداشته اند و شناسایی و ثبت نام از این افراد باید در اولویت فعالیت های سازمان هایی مانند کمیته امداد امام خمینی ره سازمان بهزیستی و بنیادهای خیریه مردم نهاد قرار گیرد.

نقدی کردن یارانه ها ضرورت ها و دغدغه ها

نقدی کردن یارانه ها ضرورت ها و دغدغه ها

آغاز حرکت کشور به سمت هدفمند کردن یارانه ها گامی روشن و امیدوارکننده برای ایجاد دگرگونی اقتصادی در کشور و رسیدن به شکوفایی و بالندگی در اقتصاد کشور است. اکنون ۱۲ هزارمیلیارد تومان یارانه مستقیم در بودجه ۷۰هزار میلیارد تومانی عمومی کشور اختصاص به نان شیر و دیگر مواد غذایی دارد و نزدیک به ۹۰هزار میلیارد تومان بیش از کل بودجه عمومی کشور یارانه پنهان و غیرمستقیم است.

هفت آسیب اجتماعی در نقدی کردن یارانه ها

هفت آسیب اجتماعی در نقدی کردن یارانه ها

دولت نهم در طرح تحول اقتصادی اصلاح پرداخت یارانه را هدف گذاری کرده است. ناکارآمدی در پرداخت یارانه ها جدای از اینکه بار هزینه ای سنگین بر دوش دولت ها گذاشته عامل بی عدالتی در کشور شده است.

نقد یارانه نقدی

نقد یارانه نقدی

اگر مفهوم طرح هدفمند کردن یارانه های انرژی این باشد که دولت تفاوت قیمت حامل های انرژی را از مصرف کنندگان دریافت و به تمام یا بخشی از مصرف کنندگان بپردازد؛ بنابراین لازم است طرفین درآمد و هزینه بوجه عمومی دولت به میزان تمام یا بخشی از ۹۰هزارمیلیارد تومان تفاوت محاسباتی قیمت حامل های انرژی افزایش یابد و از آنجا که بودجه دولت نقدی است بنابراین دریافت و پرداخت دولت به میزان حذف یارانه حامل های انرژی افزایش خواهد یافت.

یارانه نقدی جزئی از نفقه است

یارانه نقدی جزئی از نفقه است

هنوز بیش از دو هفته از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نگذشته که مراجع قضائی به ویژه دادگاههای خانواده با دعوا و شاید هم ادعایی جدید روبرو شده اند که ظاهرا راه حل مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده است و آن دعوا همانا مطالبه سهم یارانه زوجه از زوج می باشد .

نقدی بر پرداخت مستقیم یارانه ها

نقدی بر پرداخت مستقیم یارانه ها

سیاست های کلا ن ناکار آمد که موجب تورم افزایش بیکاری گستردگی فقر و ... می شوند طبیعتا اجازه نمی دهند یارانه ها قطع گردند بر عکس با استمرار مطالبات مردم یارانه ها مرتبا در حال افزایش هستند.

کلیات طرح نقدی کردن یارانه

کلیات طرح نقدی کردن یارانه

بررسی آمارهای گذشته نشان می دهد در معادله تقاضای کل نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در کشور همواره در سال های گذشته کافی نبوده است. این رقم حدود ۱۶ درصد بوده در حالی که متوسط جهانی برای این نسبت حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است.

پرداخت نقدی یارانه ها از نگاهی دیگر

پرداخت نقدی یارانه ها از نگاهی دیگر

چندی پیش آقای رییس جمهور در برنامه تلویزیونی به تشریح ۷ محور تحول اقتصادی پرداختند و پیرو آن در جلسه ای با حضور ۱۰۰تن از اقتصاددانان کشور به تبیین لزوم انجام طرح پرداختند و در آن جلسه برخی از اقتصاددانان نظرات خود را در مورد انجام طرح اعلام نمودند.

وبگردی