آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : یارانه

جستجوی دقیقتر در :

اقتصاد مالی (۳۰۳)  |  اقتصاد و سیاست (۱۰۰)  |  صنایع نفت و گاز (۶۴)  |  اقتصاد نظری (۴۲)  |  ایران (۲۵)  |  نیرو و انرژی (۲۱)  |  کشاورزی و شیلات (۱۶)  |  بانک و بیمه (۱۴)  |  صنایع (۱۲)  |  اقتصاد بین الملل (۱۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۶۸۳ مورد در ۰ ثانيه

یارانه و نقدی شدن یارانه

یارانه و نقدی شدن یارانه

یکی از موضوعات اساسی مطرح در جامعه مبحث یارانه و هدفمند کردن آن می باشد. در کشور ایران نیز مانند اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان دولت ها برای حمایت از گروههای خاص اجتماعی اقتصادی و سیاسی مزایایی قائل می شوند تا آن گروهها با توسل به این مزایا بتوانند موجبات رشد و توسعه خود را فراهم آورند.

قیمت ها و یارانه ها

قیمت ها و یارانه ها

یارانه ها در اقتصاد ایران از پیچیده ترین پدیده ها هستند به نحوی که از تعاریف مربوط به یارانه تا میزان واقعی آن و تا نوع کالاها و خدماتی که مشمول یارانه است و تا مجموعه طبقات و اقشاری که از یارانه استفاده می کنند و تا میزان کارایی و اندازه عدالت جویی آنها و حتی تا حد ضرورت پرداخت آنها حرف و حدیث وجود دارد

یارانه و مسائل آن

یارانه و مسائل آن

این روزها یکی از مسائل مهم مورد بحث و بررسی مردم و دولت مسئله یارانه است. برخی جنسی بودن یارانه را بهتر می دانند و گروهی دیگر نقدی کردن آن را برتر می شمارند اما بسیار اندک اند کسانی که بنیاد یارانه را مورد پرسش قرار دهند و کیفیتی که تاکنون داشته و پیامدهای کنونی آن را بررسی کنند. کمتر کسی می پرسد آیا یارانه به همین صورتی که تاکنون داشته ضروری و لازم بوده است؟

هدفمند کردن یارانه ها

هدفمند کردن یارانه ها

یکی از ابزارهای حمایتی است که جهت مبارزه با عدم تعادل های اقتصادی اتخاذ می گردد گرچه ممکن است خود موجبات اخلال در تعادل را نیز به وجود آورد.البته یارانه در دوران جنگ بسیار موثر بوده اما به تدریج اثر مثبتش کم شده است.

یارانه: کی گرفته و کی نباید بگیرد...

یارانه: کی گرفته و کی نباید بگیرد...

چنانچه دارای تمکن مالی برای امرار معاش خود و خانواده محترمتان هستید از دریافت یارانه صرف نظر کنید. این اقدام خیرخواهانه خداپسندانه جنابعالی کمک به افزایش سهم محرومین یا افراد درآمد پایین خواهد کرد

اصابت یارانه ای

اصابت یارانه ای

در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان دولت ها برای حمایت از گروه های خاص اجتماعی اقتصادی و سیاسی مزایایی قایل می شوند تا آن گروه ها با توسل به این مزایا بتوانند موجبات رشد و توسعه خود را فراهم آورند.

هدفمند کردن یارانه ها

هدفمند کردن یارانه ها

افزایش ناگهانی درآمد های حاصل از صادرات نفت خام کشور در سال۱۳۵۳ به بعد بدون اینکه موجبات افزایش متناسب توان تولیدی کالاهای غیر تجاری گردد. باعث شد مصرف خانوارها ودولت افزایش یافته ودر نتیجه سبب رشد بسیار بالای واردات کالای مصرفی گشته ودر پی آن انگیزه های تولید داخلی نیز کاهش یافت .

کدام یارانه؟ هدف چه بود؟

کدام یارانه؟ هدف چه بود؟

کمی توجه به مساله قیمت گذاری حامل های انرژی و مکانیزم هایی که در کشور ما در کار بوده است مشخص می کند که آنچه یارانه حامل های انرژی خوانده می شود عمدتا درآمد هایی است که باید نصیب شرکت های تولیدکننده می شده یا به صورت مالیات به خزانه دولت واریز می شده است.

اصلاح یارانه ای حول  هزینه فرصت  دریافت یارانه

اصلاح یارانه ای حول هزینه فرصت دریافت یارانه

دولت باید تکلیف خود را با خودش و مردم مشخص کند که آیا دولت توسعه گرا است به این معنی که هرآنچه توسعه بلندمدت کشور حکم می کند را سرلوحه کار خود می داند یا اینکه هدفش گذر از وضعیت موجود به هر نحو ممکن است؟

وبگردی