آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : گناه نابخشودنی

جستجوی دقیقتر در :

دین و مذهب (۲)  |  آموزش و پرورش (۱)  |  تلفن همراه (۱)  |  جهان (۱)  |  نرم افزار (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۶ مورد در ۰ ثانيه

خداوند چگونه حساب و کتاب میکند؟آیا کار نیک تنها یک ثواب دارد؟پیامبر اسلام در این باره چه فرمودند؟

خداوند چگونه حساب و کتاب میکند؟آیا کار نیک تنها یک ثواب دارد؟پیامبر اسلام در این باره چه فرمودند؟

آیا می دانید بنا به فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و آله هر کس تصمیم به کار نیکی بگیرد ولی آن را انجام ندهد برایش یک حسنه نوشته می شود و اگر آن را انجام بدهد برایش ده تا هفتصد تا چندین برابر نوشته می شود و هر کس به کار بدی تصمیم بگیرد ولی آن را انجام ندهد برای او یک حسنه نوشته می شود و اگر آن را انجام بدهد برای او یک گناه نوشته می شود یا آن که خداوندْ آن را نیز محو می کند ... . 1 به راستی راز این همه لطف و کرم الهی و پاداش او در قبال اعمال نیک ما انسان ها در چیست؟

آسیب شناسی   در دانشگاه ها

آسیب شناسی در دانشگاه ها

مباحثی چون آسیب شناسی بررسی آسیب های اجتماعی کارکردهای مناسب ویا نامناسب هنجارها و ناهنجارها و سایر مقوله هایی از این گروه سال هاست که توسط روان شناسان جامعه شناسان محققان و پژوهشگران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اما علاوه بر این کلیات نیاز به بررسی آسیب های اجتماعی در سطح دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیز به شدت احساس می شود چرا که در هر جامعه انتظاراتی که از یک فرد تحصیل کرده وجود دارد با انتظاراتی که جامعه از یک فرد عادی دارد کاملاً متفاوت است و به عبارتی گناه های سرزده از قشر تحصیل کرده ـ بدلیل جایگاه اجتماعی آنان ـ بسیار بزرگتر از حد معمول و یاحتی نابخشودنی به نظر می رسد.

متن سخنرانی فیدل کاسترو  رئیس جمهور کوبا در مراسم بزرگداشت اول ماه مه

متن سخنرانی فیدل کاسترو رئیس جمهور کوبا در مراسم بزرگداشت اول ماه مه

راستی گناه نابخشودنی کوبا چیست؟ با کدامین استدلال می توان به این کشور یورش آورد؟ آیا گناه مردم کوبا آن است که با خون خود و با سلاحی که از دشمن گرفتند دیکتاتور خون آشامی مجهز به ۸۰۰۰۰ نظامی را که به طور کامل از حمایت آمریکا برخوردار بود سرنگون کردند؟

سرگرمی

وبگردی