آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : گناه صغیره

جستجوی دقیقتر در :

دین و مذهب (۳)  |  اخلاق (۲)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۵ مورد در ۰ ثانيه

خداوند چگونه حساب و کتاب میکند؟آیا کار نیک تنها یک ثواب دارد؟پیامبر اسلام در این باره چه فرمودند؟

خداوند چگونه حساب و کتاب میکند؟آیا کار نیک تنها یک ثواب دارد؟پیامبر اسلام در این باره چه فرمودند؟

آیا می دانید بنا به فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و آله هر کس تصمیم به کار نیکی بگیرد ولی آن را انجام ندهد برایش یک حسنه نوشته می شود و اگر آن را انجام بدهد برایش ده تا هفتصد تا چندین برابر نوشته می شود و هر کس به کار بدی تصمیم بگیرد ولی آن را انجام ندهد برای او یک حسنه نوشته می شود و اگر آن را انجام بدهد برای او یک گناه نوشته می شود یا آن که خداوندْ آن را نیز محو می کند ... . 1 به راستی راز این همه لطف و کرم الهی و پاداش او در قبال اعمال نیک ما انسان ها در چیست؟

پرهیز از سخنان بیهوده

پرهیز از سخنان بیهوده

زبان منشأ شکل گیری بسیاری از گناهان صغیره و کبیره است. از همین رو درباره زبان گفته اند: جِرمش اندک و جُرمش بزرگ است. همچنین برخی از سخنان اگرچه گناه و معصیت به شمار نمی آیند از آنجا که بیهوده اند و هیچ سود دنیوی و اخروی در پی ندارند سبب کدورت قلب و سنگدلی می شوند.

افتخار و اصرار بر گناه

افتخار و اصرار بر گناه

بعضی از فقهاء فرموده اند بجا آوردن گناه صغیره یک مرتبه با عزم بانجام دو مرتبهٔ آن اصرار است یعنی مجرد تصمیم به تکرار آن گناه اصرار است و شهید در قواعد این صورت را اصرار حکمی می نامد.

سرگرمی

وبگردی