آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : کوه نور

جستجوی دقیقتر در :

ادبیات و شعر (۲)  |  صنایع معادن و فلزات (۱)  |  گردشگری (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۴ مورد در ۰ ثانيه

معرفی مکانهای ایرانی پسند در نوروز

معرفی مکانهای ایرانی پسند در نوروز

هندوستان کشوری است که نامش را از دیرباز در کتاب های تاریخ مان زیاد خوانده و شنیده ایم. از فتوحات نادرشاه افشار و الماس های گرانقیمت کوه نور و دریای نور گرفته تا استعمار انگلیس و کمپانی هند شرقی و حتی ورود گیاه چای به ایران. گویی تاریخ ایران و هند به نوعی با هم گره خورده اند.

آقا جولو

آقا جولو

کوه های قهوه ای تیره و درهم پشت سر شهر قوز کرده اند و آن سوی کفهٔ شنی که دیگر بوتهٔ خار شتری نمی بینی رو به دریا چرخ می خورند و در آب فروتر می روند تا جایی که فقط تخته سنگ های سیاه پراکنده ای می بینی و کمی دورتر چراغ دریایی روشن وخاموش می شود. شب ها نور ماه از پنجره های باز به داخل اتاق ها می تابد و روی آب چراغ دریایی با هر بار روشنی نور سرخی قاطی نور ماه می کند.

سرگرمی

وبگردی