آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : کقاله در مورد آلودگی هوا

نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱ مورد در ۰ ثانيه

هوای آلوده پایتخت و چالش های مدیریت شهری

هوای آلوده پایتخت و چالش های مدیریت شهری

آلودگی هوا به عنوان چالش بزرگ زیست محیطی شناخته می شود که در صورت ادامه فعالیت های مخرب انسانی پیامدهای جبران ناپذیری را برای جوامع بشری به دنبال خواهد داشت. در این میان دولت می تواند با اتخاذ سیاست های کارآمد و تقویت زیر ساخت ها نقش بسزایی در حل این بحران ایفا کند. در این مقاله به بررسی پدیده آلودگی هوا و چالش های مدیریت شهری پرداخته ایم. در ادامه بخوانید:

سرگرمی

وبگردی