آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : کارآفرینی زنان

جستجوی دقیقتر در :

کار و اشتغال (۵۰)  |  زنان (۱۴)  |  جوانان (۳)  |  آموزش و پرورش (۲)  |  مشکلات و رفاه اجتماعی (۲)  |  اقتصاد مالی (۱)  |  اقتصادی (۱)  |  سیاسی (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۷۴ مورد در ۰ ثانيه

قرن کارآفرینی زنان

قرن کارآفرینی زنان

تحقیقات نشان می دهد طی یک دههء گذشته به ویژه از سال ۲۰۰۰ تاکنون دو تحول عمده در تجارت و اقتصاد بین المللی در حال وقوع است. تحول نخست رشد چشمگیر و انفجارگونهء زنان کارآفرین و تحول دوم رشد حجم تجارت بین المللی است.

کارآفرینی زنان در ایران

کارآفرینی زنان در ایران

با آنکه افزایش زنان تحصیلکرده می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شود و فرصت ها را برای تسریع روند توسعه فراهم سازد اما فقدان تناسب میان بازار کار و نظام آموزشی از یک سو و کمبود شغل و مهیا نبودن امکانات لازم برای پرورش ایده های خلاق از سوی دیگر شرایط را برای استفاده مناسب از این ظرفیت عظیم فراهم نمی سازد.

اشتغالِ زنان  منبع کارآفرینی است

اشتغالِ زنان منبع کارآفرینی است

بدون در نظر گرفتن آنکه استخدام شدن یا اشتغال یک زن چه نسبت مستقیم یا معکوسی با موفقیت یک خانواده دارد و چه تضمینی هست مردی که فرصت اشتغال به دست آورده خانواده ای موفق را سر و سامان دهد این پیش فرض در ذهن بسیاری از مسئولان حکومتی و مردم عادی جاخوش کرده که اشتغال زنان مانعی برای اشتغال مردان است.

آیا کارآفرینی برای زنان دست نیافتنی است؟

آیا کارآفرینی برای زنان دست نیافتنی است؟

همه ما در حباب زندگی می کنیم نه فقط در سیاست یا دوستی هایمان بلکه در مشاغل مان نیز چنین هستیم و اینها ایده هایی که می سازیم را شکل می دهند. دانشمندان حوزه اجتماعی این پدیده را هوموفیلی homophily یا دوست داشتن افراد مشابه می نامند. زنان تنها خارج از آن شبکه های ایجاد شده هستند و اگر شما خارج از شبکه باشید دانش به دست نمی آورید فرصت کسب نمی کنید و مخاطبی نیز به دست نمی آورید و در نتیجه سرمایه گذاری نیز دریافت نمی کنید.» مکتوب زیر توصیه هایی در باب کارآفرین بودن زنان و فرصت های شغلی آنان است از سوزان کلمن استاد کسب و کار دانشگاه هارتفورد. در ادامه بیشتر بخوانید:

اشتغالِ زنان   منبع کارآفرینی است

اشتغالِ زنان منبع کارآفرینی است

یک تلقی عام وجود دارد مبنی بر آنکه اگر زنی شغلی به دست آورد یا در سازمان و نهادی استخدام شود از سهم مردی که جویای کار است می دزدد و فرصت شغلی و استخدامی ای را که می توانست نصیب مردی شود و خانواده ای را خوشبخت سازد هدر می دهد!

توسعه کارآفرینی زنان و دختران دانشگاهی

توسعه کارآفرینی زنان و دختران دانشگاهی

در سالهای اخیر زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند گرایش بیشتری به تحصیلات دانشگاهی پیدا کرده اند و نرخ ورود زنان و دختران به دانشگاه ها سال به سال در حال افزایش است. در حالی که بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری نیز در میان بانوان تحصیلکرده به صورت قابل توجهی در حال افزایش می باشد.

جنسیت و کارآفرینی

جنسیت و کارآفرینی

یکی از مسائلی که نتیجه مطالعات متعدد در کشورهای مختلف است پایین بودن نرخ کارآفرینی زنان در مقایسه با مردان است. GEM ۲۰۰۳ بنابراین یک مسئله امکان طرح و بررسی دارد و آن این سوال است که چرا نرخ کارآفرینی بین زنان کمتر است؟

نقش حمایت های دولت در گسترش کارآفرینی در میان زنان

نقش حمایت های دولت در گسترش کارآفرینی در میان زنان

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه , از جمله ایران , حضور زنان در بازار کار , متناسب با افزایش سطح تحصیلات آنان افزایش نیافته است و موانع بسیاری بر سر راه فعالیت های اقتصادی زنان در خارج ازمنزل وجود دارد. این باور در میان اکثریت مردم رواج دارد که در حال حاضر علیرغم آن که بخش اعظم زنان خارج از بازار کار قرار دارند کشور با مشکل عظیم بیکاری دست به گریبان است .

کانادا بالاترین نرخ کارآفرینی زنان جهان را دارد

کانادا بالاترین نرخ کارآفرینی زنان جهان را دارد

افزایش سطح تحصیلات زنان باعث شده آن ها امکان اشتغال به کارهای تخصصی را پیدا کنند. در حال حاضر زنان با تحصیلات دانشگاهی در کانادا به سمت حرفه هایی نظیر علوم تجارت و امور مالی مشاورهء مدیریت حسابداری و تبلیغات گرایش پیدا کرده اند.

کانادا بالاترین نرخ کارآفرینی زنان جهان را دارد

کانادا بالاترین نرخ کارآفرینی زنان جهان را دارد

در کانادا حدود ۸۲۱ هزار زن کارآفرین مشغول فعالیت هستند. در مجموع زنان هرسال ۱۸ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور سود میرسانند. همچنین از سال ۱۹۷۶ تاکنون متوسط نرخ رشد تعداد زنان خود اشتغال سالانه ۵/۳ درصد بوده درحالی که این رقم در مورد مردان ۲/۲ درصد است.

نقش خانواده در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی

نقش خانواده در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی

دیگر تئوریهای اجتماعی بیان می دارد که ساختارهای اجتماعی محیط کار خانواده وزند گی اجتماعی ساختار یافته برروی دسترسی زنان به فرصتهای شغلی تاثیر داشته وبر عملکرد آنان موثر می باشد.هم چنین تبعیض شغل وانتظارات درمورد نقشهای خانواه می تواند زنان را در محیطهای صنعتی محدود نماید. به علاوه بر انگیزه ها اهداف زنان و ریسکهای مالی وتجاری آنها نیز تاثیر می گذارد.

وبگردی