آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : کارآفرینی دولت

جستجوی دقیقتر در :

کار و اشتغال (۲۵)  |  آموزش و پرورش (۳)  |  جوانان (۳)  |  زنان (۳)  |  مشکلات و رفاه اجتماعی (۲)  |  تحلیلی ـ پژوهشی (۱)  |  توسعه و رشد اقتصادی (۱)  |  صنایع دستی (۱)  |  فناوری اطلاعات (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۴۰ مورد در ۰ ثانيه

نقش دولت در توسعه آموزش کارآفرینی

نقش دولت در توسعه آموزش کارآفرینی

آموزش کارآفرینی مقوله مهمی است که کشورهای پیشرفته در فرایند توسعه اقتصادی اجتماعی نسبت به آن توجه جدی مبذول داشته اند و پرورش کارآفرینان دراولویت برنامه های توسعه خود قرار داده اند. مطالعات نشان می دهد که برنامه های پرورش کارآفرینان در کشورهای مختلف با سیاستگذاری و پشتیبانی های اجرایی دولتها به سرانجام رسیده است.

بررسی استراتژی های دولت بنگلادش در زمینه کارآفرینی

بررسی استراتژی های دولت بنگلادش در زمینه کارآفرینی

کشور بنگلادش در آسیا با داشتن حدود ۱۳۰ میلیون نفر جمعیت جزو کشورهای پرجمعیت دنیا به شمار می رود که با سرانه تولید ناخالص داخلی حدود ۳۶۰ دلار آمریکا از جمله کشورهای بسیار فقیر دنیا می باشد.

کارآفرینی پادزهر بیکاری

کارآفرینی پادزهر بیکاری

امروز در تمام دنیا دولت ها متوجه شده اند که خودشان نمی توانند توسعه و رشد ایجاد کنند بنابراین اکثر دولت ها در جهان سیاست هایی اتخاذ می کنند که در کشورشان کارآفرینان رشد و نمو پیدا کنند یعنی بخش خصوصی را رشد و توسعه می دهند تا فضای کسب و کار ایجاد شود.

کارآفرینی پادزهر بیکاری

کارآفرینی پادزهر بیکاری

چگونه باید ایجاد اشتغال کرد چگونه می توان مشکل بیکاری جوانان که امروز به مهمترین مشکل کشور تبدیل شده است را حل کرد؟ آیا دولت باید بیکاران را جذب کند و برای آنها ایجاد اشتغال کند؟ آیا به غیر از دولت و بخش دولتی از راه های دیگری نمی توان برای جوانان کار ایجاد کرد؟

بیکاری را با کارآفرینی درمان کنیم

بیکاری را با کارآفرینی درمان کنیم

چگونه باید ایجاد اشتغال کرد چگونه می توان مشکل بیکاری جوانان که امروز به مهمترین مشکل کشور تبدیل شده است را حل کرد؟ آیا دولت باید بیکاران را جذب کند وبرای آنها ایجاد اشتغال کند؟ آیا به غیر از دولت و بخش دولتی از راه های دیگری نمیتوان برای جوانان کار ایجاد کرد؟

نقش حمایت های دولت در گسترش کارآفرینی در میان زنان

نقش حمایت های دولت در گسترش کارآفرینی در میان زنان

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه , از جمله ایران , حضور زنان در بازار کار , متناسب با افزایش سطح تحصیلات آنان افزایش نیافته است و موانع بسیاری بر سر راه فعالیت های اقتصادی زنان در خارج ازمنزل وجود دارد. این باور در میان اکثریت مردم رواج دارد که در حال حاضر علیرغم آن که بخش اعظم زنان خارج از بازار کار قرار دارند کشور با مشکل عظیم بیکاری دست به گریبان است .

موانع ساختاری گسترش کارآفرینی

موانع ساختاری گسترش کارآفرینی

چشم انداز یک شغل به محیط اقتصاد که می تواند تسهیل کننده یا ضدکارآفرینی باشد بستگی دارد از سوی دیگر مجموعه ای از عوامل از جمله مقررات و قوانین کیفیت کار دولت دسترسی به تخصص و نیز فرهنگ حاکم بر محیط بر محیط کلی اقتصاد تاثیر دارند بسیاری از عوامل را تحت عنوان نهادها طبقه بندی می کنیم و منظورمان محدودیت های رفتاری است که از سوی دولت یا هنجارهای اجتماعی که تعامل های اقتصادی را شکل می دهند تحمیل می شوند.

کارآفرینی ؛ فرصت یا تهدیدی برای رشد اقتصادی؟

کارآفرینی ؛ فرصت یا تهدیدی برای رشد اقتصادی؟

در عصر حاضر کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا موتور رشد اقتصادی محسوب می شوند و بسیاری از دولت ها اعم از توسعه یافته در حال توسعه یا توسعه نیافته افزایش میزان کارآفرینی را در سیاست های کلان خود پیگیری می کنند.

ساز و کارهای مدیریت توسعه کارآفرینی در کشور

ساز و کارهای مدیریت توسعه کارآفرینی در کشور

علی رغم اهمیت کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اشتغال در کشور تاکنون ساختار و مدیریت منسجم برای سیاستگذاری برنامه ریزی حمایت هدایت و نظارت بر توسعه کارآفرینی در تشکیلات دولت استقرار نیافته و مجموعه اقدامات انجام شده به صورت پراکنده در حوزه های مختلف پیگیری می شود.

موانع قانونی رشد کارآفرینی در صنایع کوچک ایران

موانع قانونی رشد کارآفرینی در صنایع کوچک ایران

شرط اینکه یک بنگاه کوچک بتواند ایجاد و راه اندازی گردد و سپس با اجرای ایده های کارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امکان رشد و توسعه را بیابد فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد کشور است. از جمله نهادهایی که بر بسترسازی فعالیت های اقتصادی نقش بارز و بی چون و چرایی دارد نهاد دولت است.

نگاهی به راه های تقویت تشکل های صنعتی با هدف کارآفرینی برای جوانان

نگاهی به راه های تقویت تشکل های صنعتی با هدف کارآفرینی برای جوانان

نخستین دغدغه دولت و مسئولان اجرایی ایجاد کار برای جوانان است. توجه خاص به روند مستمر صنعتی شدن کشور و تقویت همه جانبه بخش خصوصی در مسیر تقویت تشکل های مردمی برای توسعه صنعتی می تواند مشاغل تازه ای را در این گستره رقم زند.

صنعتگران و کارآ‏فرینان در انتظار حمایت دولت

صنعتگران و کارآ‏فرینان در انتظار حمایت دولت

آمار اشتغال در جوامع غیر صنعتی شامل صنعت کمتر از حدود ۱۰درصد و کشاورزی با بهره وری پائیننزدیک ۴۰درصد و خدمات بیش از ۵۰درصد می باشد که درصد بالایی از آن خدمات مضر و غیر مفید می باشد .

راهی برای نجات

راهی برای نجات

در حالی که اکثر کشورهای دنیا به اهمیت کارآفرینی در جهت توسعه اقتصادی پی برده اند نبود ساختارها و سیاست گذاری های مناسب در کشورمان در حیطه کارآفرینی حاکی از کم توجهی دولت ها و دولتمردان به این مقوله پُراهمیت است.

قهرمانان  توسعه  اقتصادی  جوامع

قهرمانان توسعه اقتصادی جوامع

اقتصاد ما یک اقتصاد سه بخشی است : دولتی تعاونی و خصوصی . تصور اکثر جوانان این است که دولت باید برای آنها ایجاد کسب و کار و اشتغال کند. و چشم آنها کمتر متوجه سایر بخش های اقتصادی کشور مانند بخش خصوصی و تعاونی است . کمتر جوانی را می توان در جامعه یافت که برای کسب و کار چشمش به دولت و کارهای دولتی نباشد. اکثر آنها با وجود آنکه می دانند حقوق و دستمزد در بخش دولتی پایین است و در حال حاضر اکثر کارکنان دولت با مشکل کمبود حقوق روبرو هستند ولی با این وجود جویای کار در ادارات و سازمان های دولتی هستند.

۱۰ ویژگی زنان کارآفرین موفق

۱۰ ویژگی زنان کارآفرین موفق

در کشورهای ثروتمند نرخ پایین رشد جمعیت به همراه پیر شدن جمعیت دولت ها را به لزوم فعالیت اقتصادی زنان آگاه کرده است زیرا نیمی از جمعیت آنها را زنان تشکیل می دهند و محروم شدن اقتصاد از توانایی های این قشر ضررهای فراوانی در پی خواهد داشت.

افزایش حقوق یا مقدمه خروج

افزایش حقوق یا مقدمه خروج

گویا دستکاری و دخالت در اقتصاد پایانی ندارد. دولت نهم تازه شروع کرده است. ابتدا سرمایه های انسانی و تجربه انباشته مدیران طی دو دهه قبل به کناری نهاده شد بعد بودجه ای تنظیم شد که غیر از کارشناسان مستقل و احزاب منتقد صدای اعتراض همقطاران سیاسی دولت در مجلس را هم بلند کرد.

۱۰ ویژگی زنان کارآفرین موفق

۱۰ ویژگی زنان کارآفرین موفق

در کشورهای ثروتمند نرخ پایین رشد جمعیت به همراه پیر شدن جمعیت دولت ها را به لزوم فعالیت اقتصادی زنان آگاه کرده است زیرا نیمی از جمعیت آن ها را زنان تشکیل می دهند و محروم شدن اقتصاد از توانایی های این قشر ضررهای فراوانی در پی خواهد داشت. در همین راستا دولت ها با اصلاح قوانین کار تاسیس مراکز آموزشی و حمایت از زنان شاغل و کارآفرین سعی کرده اند زمینه را برای ورود آن ها به بازار کار فراهم کنند. در ادامه مقالهء حاضر ویژگی های زنان کارآفرین موفق ذکر می شود.

کاهش کارمندان

کاهش کارمندان

کاهش حجم دولت و تبدیل نظام اداری به یک ساز و کار فعال و کارآمد و کاهش امور تصدی گری و روی آوردن دولت به سوی امور ستادی و سیاست گذاری از جمله اهداف برنامه های درازمدت ۵ساله در ایران بوده است که در برنامه سوم به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و تلاش معطوف به کوچک سازی و کاهش نیروی انسانی شد.

در باشگاه میلیاردرهای سرزمین دیجیتال

در باشگاه میلیاردرهای سرزمین دیجیتال

کسب و کار مبتنی بر ساز و برگ های دیجیتالی و ایده های خلاقانه دو عنصر اساسی برای پیش برد افکار اثر بخش در دنیای امروزی است که سه مدل دولت صنعت و دانشگاه می بایست در هدایت و حمایت کارآفرینی دیجیتالی جوانان مخصوصا در کشور ما رفتار سازمانی بهتری از خود بروز دهند. ایرانیان شایسته حضور در جمع باشگاه شرکت های برتر دنیا هستند.

وبگردی