آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : کارآفرینی

جستجوی دقیقتر در :

کار و اشتغال (۴۹۲)  |  مدیریت و خدمات اداری (۴۷)  |  زنان (۱۴)  |  آموزش و پرورش (۱۱)  |  اقتصاد نظری (۶)  |  اقتصادی (۶)  |  بازاریابی (۴)  |  تحلیلی ـ پژوهشی (۴)  |  علمی ـ اطلاع رسانی (۴)  |  فناوری اطلاعات و ارتباطات (۴)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۶۴۶ مورد در ۰ ثانيه

کارآفرینی چیست؟

کارآفرینی چیست؟

کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که کارآفرینی Entrepreneurship موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی , تولید ثروت , توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است.درحالی که در کشور ما به اشتباه این مفهوم صرفاً با اشتغال زایی مترادف شده و فقط برای حل مشکل اشتغال به سمت کار آفرینی پیش می رویم .

کارآفرینی

کارآفرینی

به زبان ساده کارآفرینی همان فرایند تاسیس یک کسب و کار شرکت بر مبنای یک فکر و ایده نو است. اکنون در عرصه جهانی افراد خلاق و نوآور به عنوان کارآفرینان منشا تحولات بزرگی در عرصه تولید و خدمات شده اند.

کارآفرینی چیست؟

کارآفرینی چیست؟

واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای متعهد شدن نشاُت گرفته اسـت. بنابـر تعریف واژنامه دانشگـاهی وبستر کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره هـای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی اداره و تقبل کند.

photo not available

کارآفرینی در همه جا

تحصیلات کارآفرینی برای مربیان معانی بسیار مختلفی دارد... از مدارس ابتدایی تا دانشگاه از آموزش های شغلی و حرفه ای تا یک MBA . در هر سطح از تحصیلات انتظار داشتن نتایج مختلف معقول و منطقی می باشد چرا که سن دانش آموزان بیشتر میشود و بر دانش و آگاهی های قبلی آنها افزوده میشود. اما هدف کلی همچنان توسعه ی تخصص به عنوان یک کارآفرین است.

کارآفرینی

کارآفرینی

تجربه یکی از مهمترین مواردی است که آدمی را به عدم تکرار شکست ها و تجربیات تلخ وا می دارد و تجربیات علمی و تخصصی سبب می شود که از زمان و فرصت ها به درستی استفاده شود و به دنبال علم و تخصص کشف و تجربه شده نرود در این صورت استفاده از افراد با تجربه در مسائل مختلف علمی و تخصصی یکی از موارد بسیار مهم علم روز است که مورد توجه بسیاری از متخصصین علوم به ویژه پزشکان روانشناسان اقتصادانان و.... می باشد.

کارآفرینی اجتماعی فراتر از کارآفرینی اقتصادی

کارآفرینی اجتماعی فراتر از کارآفرینی اقتصادی

از جدیدترین موضوعاتی که در عرصه کارآفرینی در کنار کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در محافل علمی مورد توجه قرار گرفته کارآفرینی اجتماعی است. این مقوله در صورتی که در جامعه نهادینه شود می تواند نقش مهمی در رفع مشکلات اجتماعی ایفا کند.

آموزش کارآفرینی

آموزش کارآفرینی

اهمیت کارآفرینی انکار ناپذیر و پرداختن به آن از ضروریات حال حاضر کلیه کشورها است.براساس بررسی های به عمل آمده نقش و جایگاه کارآفرینی کاملاً مشخص و پرداختن به آن جزو برنامه های اصلی طرحهای توسعه کارآفرینی کشورها است.

خانواده و کارآفرینی

خانواده و کارآفرینی

کار آفرینی مفهومی است که همراه با خلقت بشر وجود داشته است. مروری بر ادبیات کارآفرینی نشان می دهد که مفهوم کارآفرینی برای اولین بار توسط اقتصاددانان مطرح شد. سپس با توجه به اهمیت و نقش کارآفرینی در شکل گیری تحولات اقتصادی در جوامع دانشمندان علوم اجتماعی نیز به بررسی ویژگیهای فردی و اجتماعی کارآفرینان پرداختند.

خانواده و کارآفرینی

خانواده و کارآفرینی

کار آفرینی مفهومی است که همراه با خلقت بشر وجود داشته است. مروری بر ادبیات کارآفرینی نشان می دهد که مفهوم کارآفرینی برای اولین بار توسط اقتصاددانان مطرح شد. سپس با توجه به اهمیت و نقش کارآفرینی در شکل گیری تحولات اقتصادی در جوامع دانشمندان علوم اجتماعی نیز به بررسی ویژگیهای فردی و اجتماعی کارآفرینان پرداختند.

توسعه کارآفرینی

توسعه کارآفرینی

کشورهای توسعه یافته در چارچوب قانونی ونظام تشکیلاتی مستقل ومنسجمی درجهت توسعه کارآفرینی نقش دارند کشورهای توسعه یافته در بین سایر کشورها باعث شدند که الگوی مورد اقتباس سایر کشورها قرار گیرند واز سوی دیگر سابقه طولانی این کشورها در توسعه کارآفرینی باعث توانا بودن بخش خصوصی این کشورها در انجام بسیاری از برنامه های توسعه کارآفرینی شده است .

جنسیت و کارآفرینی

جنسیت و کارآفرینی

یکی از مسائلی که نتیجه مطالعات متعدد در کشورهای مختلف است پایین بودن نرخ کارآفرینی زنان در مقایسه با مردان است. GEM ۲۰۰۳ بنابراین یک مسئله امکان طرح و بررسی دارد و آن این سوال است که چرا نرخ کارآفرینی بین زنان کمتر است؟

کارآفرینی در دانشگاه

کارآفرینی در دانشگاه

کارآفرینی از طریق تجربه و انتقال آن قابل آموزش و قابل یادگیری است. اما ترویج آن آسان نیست. اغلب خصوصیات تعیین کننده کارآفرینی از قبیل استفاه از فرصتهای جدید جلب اعتماد ایجاد شبکه های کار و انجام کار پروژه ای خصوصیات نا محسوسی هستند و به راحتی نمی توان آنها را درک و تبدیل به توصیه و دستور العمل کرد.

مفهوم کارآفرینی

مفهوم کارآفرینی

کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که کارآفرینی Entrepreneurship موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی, تولید ثروت, توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است. درحالی که در کشور ما به اشتباه این مفهوم صرفاً با اشتغال زایی مترادف شده و فقط برای حل مشکل اشتغال به سمت کار آفرینی پیش می رویم.

کارآفرینی در هفت گام

کارآفرینی در هفت گام

در این نوشتار سعی داریم با برشمردن هفت گام اساسی دریچه ای نو بر روی کارآفرینان و دیگر افراد جامعه برای راه اندازی و مدیریت کسب کاری جدید برای خود و دیگر افراد جامعه بگشاییم و با پرداختن به نکات اساسی و سخنان کارآفرینان بزرگ دنیا به باورهای جدیدی در عرصه کارآفرینی برسیم.

وبگردی