آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : پرداخت یارانه

جستجوی دقیقتر در :

اقتصاد مالی (۸۶)  |  اقتصاد و سیاست (۲۱)  |  اقتصاد نظری (۲۰)  |  صنایع نفت و گاز (۱۱)  |  ایران (۷)  |  بانک و بیمه (۴)  |  صنایع (۳)  |  نیرو و انرژی (۳)  |  کشاورزی و شیلات (۳)  |  اقتصادی (۲)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱۶۷ مورد در ۰ ثانيه

چهار سناریو برای پرداخت یارانه نقدی

چهار سناریو برای پرداخت یارانه نقدی

در حالی که پرداخت یارانه نقدی با مشکل بزرگی به نام کسری بودجه مواجه است وزیر تعاون و رفاه اجتماعی از بررسی چهار سناریو برای ادامه کار هدفمندی یارانه ها در فاز دوم خبر داده اما سناریوهای موجود را تشریح نکرده است.

نقدی بر پرداخت مستقیم یارانه ها

نقدی بر پرداخت مستقیم یارانه ها

سیاست های کلا ن ناکار آمد که موجب تورم افزایش بیکاری گستردگی فقر و ... می شوند طبیعتا اجازه نمی دهند یارانه ها قطع گردند بر عکس با استمرار مطالبات مردم یارانه ها مرتبا در حال افزایش هستند.

پرداخت نقدی یارانه ها از نگاهی دیگر

پرداخت نقدی یارانه ها از نگاهی دیگر

چندی پیش آقای رییس جمهور در برنامه تلویزیونی به تشریح ۷ محور تحول اقتصادی پرداختند و پیرو آن در جلسه ای با حضور ۱۰۰تن از اقتصاددانان کشور به تبیین لزوم انجام طرح پرداختند و در آن جلسه برخی از اقتصاددانان نظرات خود را در مورد انجام طرح اعلام نمودند.

بررسی پیامدهای پرداخت نقدی یارانه ها

بررسی پیامدهای پرداخت نقدی یارانه ها

بخش اصلی و چالش برانگیز طرح تحول اقتصادی دولت هدفمندکردن یارانه هاست که آنهم چیزی نیست جزتبدیل پرداخت یارانه ها از حالت غیر مستقیم به حالت مستقیم و احیاناً حذف تدریجی آن در مراحل بعدی. این همان سیاستی است که یکی از پایه های اصلی سیاست تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی و سیاستهای پیشنهادی بانک جهانی بود.

تبعات تغییر شیوه پرداخت یارانه ها

تبعات تغییر شیوه پرداخت یارانه ها

یارانه یکی از بحث انگیزترین مفاهیم اقتصاد می باشد که با سطح معیشتی اقشار جامعه مرتبط است به طور کلی یارانه ابزاری اقتصادی است که قبل از مطالعه چگونگی به کارگیری آن نمی توان بر آثار مثبت و منفی آن داوری نمود.

آیا پرداخت نقدی یارانه ها سیاست درستی است

آیا پرداخت نقدی یارانه ها سیاست درستی است

اگر عدد ۹۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان مابه التفاوت نرخ فرآورده های نفتی و حامل های انرژی در کشور نسبت به نرخ های جاری منطقه تخمین درستی فرض کنیم باید دید این میزان یارانه به چه صورت در کشور توزیع می شود.

نگاهی به نظام فعلی پرداخت یارانه ها

نگاهی به نظام فعلی پرداخت یارانه ها

وقتی به بودجه ی سالانه کشور نظری بیاندازیم متوجه میشویم که حجم بسیار بزرگی از منابع مالی در اثر جهت گیری های نادرست از بین میرود و آنگاه است که به ضرورت شکل گیری تحوّلی ساختاری در این عرصه پی خواهیم برد.

موانع پرداخت یارانه صادراتی کشاورزی

موانع پرداخت یارانه صادراتی کشاورزی

پیش از آنکه سیاست های حمایتی تجارت کشاورزی به سمت یارانه صادراتی حرکت کند تصمیم سازان کشور در چارچوب کمک های مالی و اطلاعاتی تسهیلات محیطی معافیت از سپردن پیمان ارزی سیاست های حمایتی بخش را جهت می دادند و از این طریق در جریان صادرات محصولات کشاورزی حرکت می کردند.

وبگردی