آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : هدفمندی یارانه ها

جستجوی دقیقتر در :

اقتصاد مالی (۶۶)  |  اقتصاد نظری (۱۳)  |  اقتصاد و سیاست (۳)  |  بانک و بیمه (۳)  |  صنایع نفت و گاز (۳)  |  نیرو و انرژی (۳)  |  ایران (۲)  |  کار و اشتغال (۲)  |  اقتصاد و خانواده (۱)  |  اقتصادی (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱۰۳ مورد در ۰ ثانيه

اهداف قانون هدفمندی یارانه ها

اهداف قانون هدفمندی یارانه ها

بحث ما در این مقاله هدفمندی یارانه هاست و همچنین تاثیراتی که بر کل جامعه می گذارد. قانون هدفمندی باید با طرح های دیگر تکمیل شود چرا که آقای رییس جمهور سال۸۷ این طرح را در کنار ۶ طرح دیگر مطرح کردند که هدفمندی یارانه ها مهم ترین آن طرح ها بود.

چالش های پیش روی طرح هدفمندی یارانه ها

چالش های پیش روی طرح هدفمندی یارانه ها

یک سال و یک ماه از شروع طرح هدفمندی یارانه ها می گذرد. طرح اولیه این بود که درآمد حاصل از افزایش سوخت و برخی اقلام یارانه ای صرف پرداخت مستقیم به مردم پرداخت به تولید کنندگان و نیز کمک به بودجه عمومی دولت شود.

چرخه های اقتصادی و هدفمندی یارانه

چرخه های اقتصادی و هدفمندی یارانه

تزریق نقدینگی از سوی دولت به رئیس خانواده جهت بهبود معیشت خانواده های ایرانی آغاز شد و هر عضو خانواده ای که ثبت نام کرده است با گرفتن هشتاد و یک هزار تومانی که معلوم نیست به چند ماه اختصاص دارد به اقتصاد خانواده خود سامان خواهد داد و ...

هدف  هدفمندی یارانه تولید و خدمات ایرانی

هدف هدفمندی یارانه تولید و خدمات ایرانی

اکنون که مجلس شورای اسلامی تکلیف اجرای قانون هدفمندی یارانه را برعهده دولت دهم گذاشته و دولت دهم با تمام امکانات و توان ملی در جهت اجرای آن گام برداشته ضروری است هدف نهایی از این هدفمندی یارانه بر پایه شناسنامه اقتصادی هرشخص ایرانی بالندگی اقتصادی ایران را دردو بخش تولید و خدمات تضمین کند.

هدفمندی یارانه غذا با بهره گیری از تجربیات

هدفمندی یارانه غذا با بهره گیری از تجربیات

در فیلیپین ابتدا هدفمندی براساس مناطق جغرافیایی و سپس از آزمون وسع استفاده گردیده است. در رابطه با نحوه اجرای یارانه غذا بیشتر کشورها روش یارانه قیمتی غذا را بر پرداخت نقدی ترجیح داده اند به استثنای اردن / اثرات توزیعی یارانه در کشورها به تصمیمات سیاست گذاری در رابطه با نوع یارانه عمومی و هدفمند نوع کالا یارانه ای و مسیر بازاریابی محصولات یارانه ای بستگی دارد. مطالعات انجام شده در مورد یارانه در مصر نشان می دهد که فقرا شکر و نان یارانه ای را بیش از اغنیا مصرف کرده ولی مصرف آرد و روغن به موازات افزایش درآمد افزایش یافته است.

ضرورت بازنگری در نحوه هدفمندی یارانه ها

ضرورت بازنگری در نحوه هدفمندی یارانه ها

در سال های پیش از تصویب طرح هدفمند سازی یارانه ها برخی از اقتصاددانان با قیمت پایین حامل های انرژی مخالفت می کردند و آن را نوعی پرداخت غیر نقدی یارانه به مصرف انرژی می دانستند.

نکاتی درباره طرح موفق هدفمندی یارانه ها

نکاتی درباره طرح موفق هدفمندی یارانه ها

چندی پیش رئیس دیوان محاسبات از کسری ۱۸درصدی کشور در بودجه سال۱۳۸۹ خبر داد که دولت در این سال برای پرداخت یارانه نقدی به مردم بیش از ۱۴۸هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور هزینه کرده است.

مزایا و معایب طرح هدفمندی یارانه ها

مزایا و معایب طرح هدفمندی یارانه ها

ریاضت اقتصادی بدون برنامه و پشتیبانی مردم را به حرام خوری سوق خواهد داد.از سالهای گذشته دولت بمنظور حمایت اقشار آسیب پذیر حامل های انرژی را با تعرفه ای حمایتی منظور می نمود و لذا ارزان بودن نسبی این تعرفه ها باعث عدم صرفه جویی مناسب توسط قالب مردم کشورمان شده است.

هدفمندی یارانه هادستمزد کارگران و بیمه بیکاری

هدفمندی یارانه هادستمزد کارگران و بیمه بیکاری

در صورتی که دستمزدهای کارگران و کارمندان در سال ۹۰ به میزانی کمتر از نرخ تورم افزایش یابد و این مساله به طرح هدفمندی یارانه ها ارتباط داده شود می تواند اعتماد عمومی شهروندان به طرح هدفمندی را کاهش دهد اما...

هدفمندی یارانه ها و لزوم حمایت از تولید ملی

هدفمندی یارانه ها و لزوم حمایت از تولید ملی

حال که مرحله اول از قانون هدفمندی یارانه ها با واریز نقدی یارانه ها به حساب بالغ بر ۲۰ میلیون سرپرست خانوار شامل ۶۷ میلیون و ۶۴۰ هزار هموطن عزیز انجام گرفت; باید منتظر اجرائی شدن مرحله دوم این قانون یعنی آزادسازی قیمت ها طی روزهای آینده باشیم.

وبگردی