آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : ناامیدی فلسفه

جستجوی دقیقتر در :

ادبیات و شعر (۱)  |  کتاب و نشر (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۲ مورد در ۰ ثانيه

به بهانه ترجمه کتابی از امیل چوران: بر قله های ناامیدی

به بهانه ترجمه کتابی از امیل چوران: بر قله های ناامیدی

به تازگی کتابی از چوران با عنوان «بر قله های ناامیدی» با ترجمه سپیده کوتی توسط نشر پیدایش منتشر شده است. مترجم کتاب در پیشگفتارش به این نکته اشاره کرده که اندیشه های چوران به گفته خودش بیش از هرچیز حاصل بی خوابی های طولانی او بوده است. بی خوابی هایی که از جوانی اش آغاز شد و هفت سال طول کشید و دست آخر به جایی رسید که او باورش به فلسفه را از دست داد

سرگرمی

وبگردی