آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : مضرات جهانی شدن

جستجوی دقیقتر در :

اقتصاد بین الملل (۱)  |  اقتصاد و سیاست (۱)  |  توسعه و رشد اقتصادی (۱)  |  فرهنگ (۱)  |  مشکلات و رفاه اجتماعی (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۵ مورد در ۰ ثانيه

جهانی شدن در معرض نابودی

جهانی شدن در معرض نابودی

همزمان با موج حمایت گرایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوره جدیدی را طی می کند برخی نگرانی ها حاکی از وقوع «جهانی شدن زدایی» است؛ به گونه ای که این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا جهانی شدن در پایان مسیر خود قرار گرفته است؟ هرچند بررسی ها نشان می دهد که سرعت رشد تجارت جهانی کاهش یافته تقلیل آزادسازی تجاری نیز در 18 ماه اخیر نگران کننده شده و خطر حمایت گرایی افراطی که نماد آن سیاست های دونالد ترامپ است جهانی شدن را تهدید می کند؛ اما برخی از کارشناسان بر این باورند که این موضوع نگران کننده نبوده و می توان برای مقابله با این چالش راهکارهایی را اندیشید. در ادامه بیشتر بخوانید:

اندر فواید استفاده از ماهواره

اندر فواید استفاده از ماهواره

حتما شما هم مانند من تاکنون در رسانه های مختلف شاهد بحث ها و برنامه های متعددی در باب مضرات استفاده از ماهواره بوده اید. اما ماهواره نیز به عنوان یک فن آوری پیشرفته حتما دارای نقاط قوتی است که موجب جهانی شدن استفاده از آن شده است.

اجرای کامل قوانین کنترل دخانیات راهی به سوی سلامت همگانی

اجرای کامل قوانین کنترل دخانیات راهی به سوی سلامت همگانی

یکی از مهم ترین رسالت های رسانه ها در هفته هایی نظیر هفته بدون دخانیات که هم زمان با روز جهانی دخانیات برگزار می شود اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم درباره مضرات دخانیات و گوشزد کردن خطر اعتیادی است که کم کم و در طول زمان گریبانگیر مصرف کننده می شود.

رشد اقتصادی; افیون جدید ملت ها

رشد اقتصادی; افیون جدید ملت ها

مطابق نظریهء رسمی بسیاری از نهادهای بین المللی توسعه و حتی نوع پایدار آن معادل رشد اقتصادی تلقی می شود هرچند پذیرفته شد که این امر مضرات خود را نیز به همراه دارد اما آیا نباید به تفکیک این دو مقوله پرداخت؟ مفهوم رشد اقتصادی پسرفتی بار مشابهی در کشورهای غنی و کشورهای فقیر که فاقد امکانات اولیه هستند ندارد. این مباحث که در جنبش جهانی شدن از نوع دیگر مطرح است با انتقاد از روابط اجتماعی کنونی همراه است.

سرگرمی

وبگردی