آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : مصرف ـ صرفه جویی

جستجوی دقیقتر در :

اقتصاد و سیاست (۱)  |  تحلیلی ـ خبری (۱)  |  فنی و مهندسی (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۳ مورد در ۰ ثانيه

درآمدهای نفتی  که دود می شوند!

درآمدهای نفتی که دود می شوند!

اصولا ما ایرانی ها تا هنگامی که پول و امکانات در دسترسمان هست و از یک رفاه نصف و نیمه ای هم برخورداریم کمتر به فکر صرفه جویی یا به عبارت بهتر درست مصرف کردن می افتیم و معمولا دوست داریم سفره های زندگی مان رنگارنگ و چیزی کم و کسر نداشته باشد اما اگر بیش از اندازه و اعتدال باشد و مجبور باشیم این رنگینک ها را دور بریزیم ـ که نام آن اسراف است ـ برایمان مهم نیست.

وبگردی