آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : مذهب

جستجوی دقیقتر در :

دین و مذهب (۱۶۰)  |  جهان (۵۱)  |  فلسفه و منطق (۲۷)  |  ایران (۲۰)  |  خانه و خانواده (۱۹)  |  تاریخ سیاسی (۱۷)  |  اخلاق (۱۲)  |  ادبیات و شعر (۱۱)  |  سینما (۱۱)  |  هنرهای نمایشی (۱۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۴۷۳ مورد در ۰ ثانيه

مذهب علیه مذهب

مذهب علیه مذهب

گویا بر تارک خاورمیانه ثبت است که روزی در آن به آرامش سر نیاید. هنوز افغانستان ناآرام است. عراق رنگ جنگ دارد ....

مذهب شیعه چرا مذهب جعفری نامیده شد؟

مذهب شیعه چرا مذهب جعفری نامیده شد؟

امام جعفرصادق ع در مسیرتکاملی حرکت شیعه گام دوم را برداشته بودند.پس از آنکه مردم بر اثر مجاهدت‏های امامان پیشین به ناصحیح بودن مذهب رسمی و دیگر اندیشه‏های منبعث از آن و نیز حرکت‏های سیاسی مبتنی برآن در سال های گذشته پی بردند آماده بودند تا طرح جایگزین مکتب اهل‏بیت را دریافت کنند و امام صادق ع همان بزرگواری است که با توجه به یک موقعیت استثنایی تاریخی طرح جایگزین شیعه را به هنگام ارائه کرد و امامان دیگر به شرح و بسط بعضی از ابعاد آن پرداختند.

مذهب شیعه چرا مذهب جعفری نامیده شد؟

مذهب شیعه چرا مذهب جعفری نامیده شد؟

تاکنون به این نکته اندیشیده‏اید که چرا ما شیعیان را پیروان مذهب جعفری می‏خوانند؟ در میان امامان دوازده گانه شیعه ‏چرا مذهب ما به ایشان انتساب یافته است؟ با توجه به این که ‏امام جعفر صادق علیه السلام ششمین امام شیعه هستند .

شریعتی از مذهب چه می خواهد؟

شریعتی از مذهب چه می خواهد؟

هنگامی که سخن از روشنفکری دینی می شود یکی از اولین نام هایی که به ذهن متبادر می شود نام شریعتی است. بی شک درک تفکر شریعتی بدون در نظر گرفتن نگاه او به مذهب ناممکن است. او یک متفکر مذهبی است و مذهب برای او یک دغدغه مهم است.

مذهب و جهانی شدن

مذهب و جهانی شدن

در گذشته, هرگاه امنیت انسانها مورد تهدید قرار گرفته است, آنان بدان پاسخ داده و یا حتی واکنش [عملی] نشان داده اند; و این پاسخها و واکنشها پیامدهایی مهم, و گاه وخیم و زیانبار برای مردم به بار آورده اند. در سده نوزدهم, احساس ناامنیهای ناشی از انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی, ظهور ایدئولوژی های ناسیونالیستی و سوسیالیستی را به دنبال داشت

مذهب شک

مذهب شک

مذهب شک که در اینجا به ازای لفظ یونانی الاصل Scepticisme و از جمله هم ریشه با اسم مصدر Skepsis به یونانی که با کلمه حسبه و احتساب و حسبان به عربی و سختیدن و سختش به بیان فارسی قریب المعنی است بکار رفته.

متافیزیک و مذهب

متافیزیک و مذهب

در جهان بی نهایت کوچک ها یا درک ما از اتم سوالات درباره ساختمان جهان از بحث اتم به بحث اجزاء اتم نظیر الکترون و پروتون تبدیل شد و بعد از کشف بیش از ۲۰۰ جزء اتم از الکترون تا مزون امروزه بحث های در باره ساختمان جهان یک سطح عمیق تر شده و بحث ها بر روی کوارک ها متمرکز شده است.

مذهب و تلویزیون

مذهب و تلویزیون

مذهبی بودن به عنوان صفت اجتماعی و روانشناختی تأثیرگذار بر گرایش ها و رفتار قاعد تاً بر نحوه استفاده از تلویزیون تأثیر می گذارد. ما بر این اعتقاد بودیم که مذهبیون محافظه کار و غیرمحافظه کار به لحاظ انگیزه تماشای برنامه های حاوی ابتذال و خشونت و گرایش به تلویزیون متفاوت هستند. بدین منظور پرسشنامه هایی برای ۳۴۶ نفر از مذهبیون شامل محافظه کاران میانه روها و آزادیخواهان فرستادیم.

چپ و مذهب

چپ و مذهب

چپ در عرصه سیاست و اجتماع نه تنها با هیچ یک از مذاهب تضاد اساسی و بنیادی ندارد که آماده است برای بهروزی و سعادت جامعه با همه پیروان صدیق مذاهب گوناگون همکاری نزدیک نیز داشته باشد.

مذهب  تروریسم

مذهب تروریسم

ساختار پژوهش جستارهایی از تاریخ بهایی گری در ایران در چهار قسمت کلی ترسیم شده و نویسنده تلاش دارد در هر قسمت به تبیین بخشی از تاریخ بهایی گری بپردازد.

انقلاب مذهب

انقلاب مذهب

اسلام شیعی در واقع خصوصیاتی دارد که می تواند به خواست حکومت اسلامی رنگ ویژه ای بدهد نبود سلسله مراتب در میان روحانیت استقلال روحانیون از یکدیگر و در عین حال وابستگی ایشان به مدیران خود اهمیت مرجعیت روحانی محض در نزد مقلدان و نقشی که روحانی باید برای حفظ حامیان و مریدان خود ایفا کند که هم نقش راهنماست و نقش بازتاب این از لحاظ سازمانی.

زبان و مذهب

زبان و مذهب

دین و زبان پیوند ناگسستنی دارند؛ دین با ایجاد جهان پدیداری نظام معنایی را به وجود می آورد که نظام نشانه ای خاص خود را دارد به همین دلیل در طول تاریخ بشری دین موجب تکامل زبان شده است و در کنار هر دینی زبانی خودنمایی می کند زبان عبری و یهود زبان لاتین و مسیحیت زبان عربی و اسلام زبان سانسکریت و هندوئیسم و ... وقتی زبان و دین ترکیب می شوند هویت را تشکیل می دهند.

photo not available

متافیزیک و مذهب

مذاهب گوناگون در تاریخ بوجود آمده تکامل یافته و از بین رفته اند. آنچه اساسأ در همه آنها مشترک است اعتقاد به یک سری اصول متافیزیکی است. در کلی ترین شکل خود اصول متافیزیک عبارتند از نظریات ما درباره منشا جهان ساختمان جهان و آینده جهان.

ترمودینامیک و مذهب

ترمودینامیک و مذهب

ترمودینامیک کلاسیک مشتمل بر مفاهیمی است حمال ذو وجوه و در برگیرنده بار معناهای گوناگون. برخی ازلی یا ابدی بودن جهان را با استناد به قوانین ترمودینامیک منتفی می دانند و بنابراین لحظه آفرینش و به تبع آن وجود خالق را استنتاج می کنند.

کودک و مذهب

کودک و مذهب

تأثیر تعالیم و روشهای مذهبی در کودک از یک سو بستگی دارد به دیگر عوامل نفوذ در خانواده از پدر و مادر و دیگر افراد ارشد . کودک بر اساس آنچه که دیده و شنیده چه درست و چه غلط می آموزد و عمل می کند و از این دید نقش خانواده در کودک فوق العاده است .

مذهب و اسطوره در آمریکا

مذهب و اسطوره در آمریکا

مذهب به عنوان یک پدیده در بخشی از جغرافیا دارای ماهیتی پویا و ارتقا دهنده است و در جغرافیای دیگر به لحاظ عملکرد به شدت قهقرایی آن از صحنه تاثیرگذاری خارج شده است یا در حاشیه قرار می گیرد یا اینکه عملا از چارچوب گفتمان های اجتماعی حذف می شود.

نگاهی به مذهب در سوریه

نگاهی به مذهب در سوریه

هیچ دینی در سوریه به عنوان دین رسمی اعلام نشده است. مذهب تسنن مهم ترین فرقه اسلامی در این کشور است و تقریبا سه چهارم مسلمانان سوریه سنی مذهب هستند.

سرگرمی

وبگردی