آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : محمدشاه‌قاجار

جستجوی دقیقتر در :

تاریخ سیاسی (۱۶۶)  |  میراث فرهنگی و تاریخی (۲۹)  |  تاریخ و جغرافیا (۱۵)  |  موسیقی (۱۵)  |  ایران (۱۴)  |  کتاب و نشر (۱۰)  |  ادبیات و شعر (۹)  |  هنرهای نمایشی (۹)  |  گردشگری (۹)  |  دین و مذهب (۸)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۳۸۶ مورد در ۰ ثانيه

محمدشاه قاجار و عهدنامه ارزروم دوم

محمدشاه قاجار و عهدنامه ارزروم دوم

روابط سیاسی کشورها با یکدیگر به طور تدریجی موانع و فرصتهایی فراروی آیندگان هر واحد سیاسی در قلمرو سیاست خارجی فراهم می سازد. مقالهٔ پیش رو که روابط ایران و عثمانی را در دوره محمدشاه قاجار بررسی کرده است نشان می دهد چگونه دخالتهای بیگانگان به این روابط جهت می بخشد و نیز تا چه اندازه تاثیرات این دخالتها به مثابه میراثی از گذشته آینده روابط سیاسی این کشورها را تحت الشعاع قرار داده است.

آغا محمدخان قاجار بنیانگذار سلسله پادشاهی قاجار

آغا محمدخان قاجار بنیانگذار سلسله پادشاهی قاجار

قاجار بخش وسیعی از صفحات تاریخ سیاسی اجتماعی ایران را به خود اختصاص داده است. زندگینامه بنیانگذار این سلسله پادشاهی؛ یعنی آغا محمدخانٰ موضوعی است که در این نوشتار بدان پرداخته شده است.

سیر مدرنیسم در روزگار قاجار

سیر مدرنیسم در روزگار قاجار

بررسی سهل انگارانه تاریخ ایران در روزگار قدرتمداری قاجاریان ممکن است به سادگی کاوشگر تاریخ را دچار اشتباه فاحش کند و موجب شود که جوینده تاریخ چنین گمان دارد که جامعه ایران عهد قاجار جامعه ای بسته ایستا و عقب مانده به شمار میآمد که از سیر قهقرایی رو به تزایدی نیز برخوردار بوده است.

انقراض قاجار و سلطنت پهلوی

انقراض قاجار و سلطنت پهلوی

انگلیس ها که از قرارداد ننگین ۱۹۱۹ وثوق سود نبردند با سوق دادن اوضاع کشور به سوی نابسامانی و هرج و مرج و ابزارسازی از اراذل و اوباش حکومت احمد قاجار را در آستانه اضمحلال قرار دادند. جاده ها ناامن شهرها بدون قانون و امنیت شد و ظلم بیداد می کرد.

پلیس خفیه در دوره قاجار

پلیس خفیه در دوره قاجار

آقا محمدخان با انتصاب قاسم خان دولّو اولین گام را در راه تشکیل نظمیه شهربانی در تاریخ معاصر ایران برداشت و میرزا شفیع مازندرانی را برای مدیریت امور غیرنظامی شهر گماشت.

آموزشگاه های نظامی در دورۀ قاجار

آموزشگاه های نظامی در دورۀ قاجار

آموزش نظامی و افزایش کارایی نیروهای نظامی و انتظامی امری ضروری است و همواره مورد توجه حکومتها بوده است. در اوایل دورۀ قاجار در جریان جنگهای ایران و روسیه دولتمردان ایران به ضعفهای سازمان نظامی بیش از پیش پی بردند و درصدد چاره جویی برآمدند.

تاجگذاری احمدشاه قاجار

تاجگذاری احمدشاه قاجار

تاجگذاری احمدشاه یک ماه قبل از آغاز جنگ جهانی اول صورت گرفت . اقدامات او برای بیرون راندن قوای انگلیسی و روسی که طبق قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ ایران را به دو منطقه نفوذ خود تقسیم کرده بودند بی نتیجه ماند.

بانک پولیاکوف و شاهزاده های قاجار

بانک پولیاکوف و شاهزاده های قاجار

ایرانی ها معتقدند همسایه خوب از برادر هم به انسان نزدیک تر است و می تواند در شادمانی و اندوه او شریک باشد. داشتن همسایه خوب برای هر فرد و هر سرزمین یک نعمت است که وقتی وجود دارد می توان آن را احساس کرد. برعکس این نیز صادق است.

اصناف ایران در دوره قاجار

اصناف ایران در دوره قاجار

انتخاب شغل در دوره قاجار آزاد بود. فقط به خانواده و یا ملاحظات مالی محدود می شد و در واقع خانواده های زیادی بر حسب سنت مشاغل خاصی را ادامه می دادند. اما این امر به علت یک اجبار صنفی به مفهوم اروپایی کلمه نبود. عضویت در صنف اجباری بود و برای آن عده از ایرانیانی که می خواستند با پرداختن به کسب یا حرفه ای امرار معاش کنند مشکلی ایجاد نمی کرد.

صعود رضاخان و سقوط قاجار

صعود رضاخان و سقوط قاجار

چنین به نظر می رسد که با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و سپس صعود رضاخان بر سریر قدرت دستاوردهای سالیان طولانی تلاش و جانبازی مردم ایران جهت رهایی از فشارهای عدیده خارجی و به ویژه مقابله با حکومتهای مستبد داخلی به یکباره از میان رفت...

صعود رضاخان و سقوط قاجار

صعود رضاخان و سقوط قاجار

چنین به نظر می رسد که با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و سپس صعود رضاخان بر سریر قدرت دستاوردهای سالیان طولانی تلاش و جانبازی مردم ایران جهت رهایی از فشارهای عدیده خارجی و به ویژه مقابله با حکومتهای مستبد داخلی به یکباره از میان رفت و آخرین کورسوی مشروطه خواهی و آزادی طلبی جامعه ایرانی که برغم تمام مشکلات پیش رو می توانست در آینده ای نه چندان دور بر بستری کم تنش تر به حرکت آرام خود ادامه دهد به خاموشی گرایید.

بازکاوی معماری صفویه تا قاجار

بازکاوی معماری صفویه تا قاجار

تنوع فضاها بیشتر می شود و فضاهای نوینی خلق می شوند. فضاها به گشایش و سبکی بیشتری می رسند و الگوهای قدیمی معماری ایران در جهت گسترش فضا تکامل می یابند. به طور خلاصه اگر تکامل معماری را گشایش شفافیت و سبکی فضاها بدانیم معماری این دوره به عنوان مرحله تکامل معماری قدیم ایران مطرح می شود.

نوه سردار قاجار

نوه سردار قاجار

در سال ۱۳۳۷ برای اولین بار رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان شد. او در این دوره تیم ملی را به جام ملت های ۱۹۶۰ توکیو در دور مقدماتی برد.

وبگردی