آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : لی رویی جون

نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱ مورد در ۰ ثانيه

«قدم زدن از کنار گذشته»  ملودرام اجتماعی لی رویی جون چینی/ انحطاط چگونه در فیلم های چینی به نمایش گذاشته میشود؟

«قدم زدن از کنار گذشته» ملودرام اجتماعی لی رویی جون چینی/ انحطاط چگونه در فیلم های چینی به نمایش گذاشته میشود؟

در جشنواره امسال کن فرانسه کشور چین که در 30 سال اخیر یک انقلاب واقعی و بزرگ را در سینمای خود تجربه کرده است فقط یک فیلم عمده را در بخش «نوعی نگاه» داشت و آن فیلم «قدم زدن از کنار گذشته» یا «عبور از کنار گذشته» ساخته لی رویی جون بود.

سرگرمی

وبگردی