آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : فیزیک

جستجوی دقیقتر در :

علوم پایه (۲۲۴)  |  فنی و مهندسی (۷۴)  |  علم و دانش (۲۲)  |  فلسفه و منطق (۲۲)  |  نجوم (۱۷)  |  تکنولوژی (۱۶)  |  دیگر ورزشها (۱۳)  |  دانستنیها (۱۲)  |  آموزش و پرورش (۷)  |  دانستنیهای ورزشی (۷)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۵۳۱ مورد در ۰ ثانيه

فیزیک

فیزیک

در مدل سیاره ای کلاسیک انرژی کل بزرگی اندازه حرکت زاویه ای مداری و مولفه اندازه حرکت زاویه ای مداری در امتداد هر راستایی از فضا ثابت های حرکت هستند. اما در مکانیک موجی تمام این کمیت ها کوانشیده اند.

فیزیک هسته ای پدر فیزیک ذرات بنیادی

فیزیک هسته ای پدر فیزیک ذرات بنیادی

واژه فیزیک یک کلمه یونانی Physike به معنای دانش طبیعت است. رشته فیزیک در حال حاضر شاخه ها و گرایش های متعددی همچون فیزیک هسته ای فیزیک اتمی فیزیک حالت جامد و مولکولی فیزیک لیزر فیزیک نجومی فیزیک ذرات بنیادی فیزیک پزشکی و نا نو فیزیک دارد.

فیزیک پزشکی

فیزیک پزشکی

فیزیک پزشکی به معنی کاربرد فیزیک در حرفه پزشکی است مانند رادیوگرافی سونوگرافی بینایی سنجی و غیره. چون بیوفیزیک به معنی فیزیک حیات است فیزیک پزشکی درباره فیزیک حیات بشر بحث می کند.

فیزیک پزشکی چیست؟

فیزیک پزشکی چیست؟

فیزیک پزشکی به معنی کاربرد فیزیک در حرفه پزشکی است مانند رادیوگرافی سونوگرافی بینایی سنجی و غیره. چون بیوفیزیک به معنی فیزیک حیات است فیزیک پزشکی درباره فیزیک حیات بشر بحث می کند.

رشته فیزیک

رشته فیزیک

رشته فیزیک در حد لیسانس عبارت است از فیزیک دبیرستانی به اضافه فیزیک قرن بیستم . از سوی دیگر می توان گفت که فیزیک در حد لیسانس مفاهیم فیزیکی دبیرستانی را عمیق تر کرده و طرز برخورد با مسائل فیزیکی را آموزش می دهد .

فلسفه فیزیک

فلسفه فیزیک

در میان شاخه های فلسفه فلسفه ی فیزیک پرسش های فلسفی بنیادی را که در بنیان فیزیک جدید قرار دارند مطالعه می کند و به پژوهش درباره ی ماده و انرژی و این که چگونه با هم اندرکنش انجام می دهند می پردازد.

فیزیک و ورزش

فیزیک و ورزش

فیزیک یکی از شاخه های مهم ” شاید مهم ترین ” علوم طبیعی بوده و بررسی تمام پدیده های طبیعی را به نحوی زیر پوشش خود قرار می دهد . علم فیزیک در مطالعه عناصر تشکیل دهنده ماده یا جسم مادی و عمل متقابل این عناصر غیر قابل انکار و بررسی چنین برهم کنشها خواص جسم مادی را در پیش روی ما قرار داده و دسترسی به مجهولات پدیده های طبیعی را آسان می کند .

فیزیک آقابالاسر نمی خواهد؟

فیزیک آقابالاسر نمی خواهد؟

فلسفه فیزیک به معنای امروزین کلمه تقریباً از اوایل قرن بیستم و با شکل گرفتن تجربه گرایی منطقی وارد ادبیات فلسفی شد.امروزه در دانشگاه های معتبر دنیا کرسی ای با این عنوان در سطوح مقدماتی و تکمیلی ارائه می شود.

درباره فیزیک  و متافیزیک

درباره فیزیک و متافیزیک

اگرچه فیزیکدانان فقط موجودات فاقد حیات را مطالعه می کنند ولی امروزه نگاه آنها متوجه موجوداتی است که به قلمروهایی گوناگون دارند: از کوارک ها ۴۸ و اتم ها تا کریستال های جامد سیاره ها و کهکشان ها و از جمله شالودة فیزیکی ارگانیزم های زنده. هم اکنون در حوزة فیزیک ما با مسائلی دربارة مشاهده گر و مشاهده شده ۴۹ تصادف و قانون ۵۰ و اجزا و کل ها ۵۱ مواجه ایم.

تاریخچه فیزیک

تاریخچه فیزیک

همانطور که متقدمین از روی تجربه و امتحان به خواص باطنی پاره ای از اجسام بی پرده و از ترکیب مواد به وسایل مختلف تشویه تکلیس تقطیر و غیره مواد شیمیائی بدست آورده و برای علمای شیمی جدید مایه ای درست کرده اند همینطور هم تحقیق در خواص فیزیکی اجسام از مسائل تازه نیست و از قدیم الایام انسان درصدد کشف آنها بوده و از توجه به تغییرات و خواص ظاهری به بعضی اصول و قواعد فیزیکی پی برده و فیزیک جدید در حقیقت مولود توجهات و تحقیقات متقدمین می باشد.

تاریخچه فیزیک

تاریخچه فیزیک

همانطور که متقدمین از روی تجربه و امتحان به خواص باطنی پاره ای از اجسام بی پرده و از ترکیب مواد به وسایل مختلف تشویه تکلیس تقطیر و غیره مواد شیمیائی بدست آورده و برای علمای شیمی جدید مایه ای درست کرده اند همینطور هم تحقیق در خواص فیزیکی اجسام از مسائل تازه نیست و از قدیم الایام انسان درصدد کشف آنها بوده و از توجه به تغییرات و خواص ظاهری به بعضی اصول و قواعد فیزیکی پی برده و فیزیک جدید در حقیقت مولود توجهات و تحقیقات متقدمین می باشد.

فیزیک و فلسفه

فیزیک و فلسفه

فلسفه این دانش در پی توضیح اصل پدیده هاست هر چند در تعریف فلسفه بزرگان زیادی اظهار نظر کرده اند می توان این تعریف هگل را ذکر کرد فلسفه تحقیق اشیاء به اندیشه و دیده خرد است شاید بتوان گفت فلسفه روشنی بخش راهی است که دانش در آن طی مسیر می کند .

پایان فیزیک

پایان فیزیک

در ۲۹ اوریل ۱۹۸۰ در سالن کنفرانس کوکرافت در کمبریج انگلستان جایی که عرصه بالیدن تامسون و راترفورد بود دانشمندان و مقامات دانشگاه روی صندلی های ردیف شده بر کف شیب دار سالن که مقابل دیواری پوشیده از وایت برد و پرده اسلاید بود گرد هم آمده بودند.

وبگردی