آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : فقر

جستجوی دقیقتر در :

مشکلات و رفاه اجتماعی (۱۴۴)  |  اقتصاد بین الملل (۱۲۵)  |  اقتصاد نظری (۱۰۰)  |  جهان (۵۰)  |  دین و مذهب (۴۸)  |  بیماریها (۲۶)  |  تغذیه و سلامتی (۲۵)  |  اقتصاد مالی (۲۴)  |  اقتصاد و سیاست (۲۴)  |  سینما (۲۴)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۹۸۶ مورد در ۰ ثانيه

حتی اگر آمارها سکوت کنند فقر  فقر است

حتی اگر آمارها سکوت کنند فقر فقر است

مگر می توان با انکار فقر فقر را هیچ انگاشت؟مگر کسی از وزارت رفاه خواسته است که لیست فقرا را با نام شماره ملی و آدرس خانه شان منتشر کند که سخن از دفاع از آبروی فقرا می رود؟مگر حتی قرار است صنف خاصی را فقیر اعلا م کنیم یاکوس بینوایی جماعتی خاص را بنوازیم؟

فقر از نوعی دیگر

فقر از نوعی دیگر

علی رغم گستردگی ادبیات تئوریک و تحقیقات کاربردی در زمینه تأثیر این سیاست ها همگی از این ایده حمایت کرده اند که رشد اقتصادی در بلند مدت بر کاهش فقر اثر مثبت دارد اما در مورد شیوه تأثیرگذاری بر توزیع درآمد این تحقیقات یک نتیجه کلی به دست نمی دهند.

فقر چـــــرا؟

فقر چـــــرا؟

در مقدمه باید متذکر شوم که تعیین حداکثر رزق روزی بندگان در دست توانای خداوند است بدین معنی که خداوند رزق و روزی بندگان را خود تعیین می فرماید و انسآنان در تعییین حداکثری آن هیچگونه دخالتی ندارند. همانگونه که زمان تولد و اجل انسآنان در دست خداوند است رزق و روزی آنان نیزدر دایره ی تقدیر الهی می گنجد. ولی این سؤال مطرح می شودکه انسان در کسب این رزق و روزی معین چه نقشی می تواند داشته باشد؟

فقر بیماری می آورد و بیماری فقر را...

فقر بیماری می آورد و بیماری فقر را...

آنچه را که به مناسبت هفته تامین اجتماعی روز ۲۵ تیرماه به یاد می آورم تکرار همه آن آرزوهایی است که پیش از این بذر آن در ماده یک قانون تاسیس سازمان تامین اجتماعی کاشته شد و در بهار سال ۱۳۸۳ با پیشنهاد دولت هشتم و نهم در مجلس ششم و هفتم در دستور کار قرار گرفت.

فقر قرمز!

فقر قرمز!

در حالی که روزهای پایانی سال ۸۶ در حال سپری شدن است و وزیر رفاه و تأمین اجتماعی همچنان از اعلام خط فقر کشور امتناع می کند کمیته مزد استان تهران پیش دستی کرده و خط فقر را ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده است.

سال فقر فقرا  روز فقر اغنیا

سال فقر فقرا روز فقر اغنیا

گرسنگی بی خانمانی فقدان آگاهی و کمبود آموزش و عدم دسترسی به نیازهای پایه زندگی نشان از فقر دارند. فقر به معنی نداشتن پول نیست. برای افرادی که در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند فقر به معنی دستیابی بر منابع غنی برای رفع نیازهای اولیه نیست.

چرخه تولید فقر در اقتصاد به زبان ساده فقر چیست؟

چرخه تولید فقر در اقتصاد به زبان ساده فقر چیست؟

تحقیقات رونتری Rowntree پایه اصلی بررسی های فقر مطلق را نشان می دهد. تعریف او از فقر مطلق عبارت است از: خانوارهای مبتلا به فقر اولیه آن قدر درآمد ندارند که بتوانند حداقل نیازهای تغذیه را بر حسب ارزانترین انواع مواد انرژی زا تامین نمایند.

ریشه فقر

ریشه فقر

با توجه به گسترش نگران کننده فقر در کشور با وجود چند صد میلیارد دلار هزینه کردن برای توسعه شناخت علت های فقرزایی و بر آن پایه ارائه راهکارهایی برای از میان برداشتن آن کاملاً ضروری است. آنچه تاکنون در این باره سخن رفته نادیده گرفتن علت های فقرزایی است در نتیجه راهکارها عموماً جنبه تسکین فقر را داشته است و نه جلوگیری از گسترش آن و ریشه کنی فقر و در این راستا از صدقه دادن به فقیران تا کمک های گوناگون مادی را می توان مشاهده کرد که در بهترین حالت جنبه تسکین موقتی فقر را خواهد داشت زیرا ممکن است اثر منفی کمک ها با توجه به شرایط کنونی همه آثار مثبت آن کمکها زیر بهمن تورم و کاهش فزاینده فرهنگ کار و تلاش بهره وری نیروی کار از بین برود.

بقای فقر

بقای فقر

ظاهرا مدیران دولت نهم بر نادیده گرفتن قوانین جاری و نقض آنها اصرار جدی دارند. یکی از مصادیق این رفتار در اظهارات مکرر وزیر رفاه مبنی بر عدم تمایل به تعیین خط فقر و تعلل وزارت متبوع وی در اعلا م خط فقر است.

فقر و نفت

فقر و نفت

مطابق اصل سوم قانون اساسی دولت موظف به پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلا نه طبق ضوابط اسلا می جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه مسکن کار بهداشت و تعمیم بیمه است.

photo not available

دوزخ فقر

فقر چه در مقیاس خرد فقر مالی خانواده¬ها و چه در مقیاس کلان فقر جامعه مانع از پیشرفت و تعالی است. فردی که فقیر است خواه ناخواه در معرض تحقیرهای اجتماعی قرار می¬گیرد و این تحقیرها به مرور زمان به عقده¬های روحی تبدیل می شوند که آثار سوئی بر شخص و پیکره جامعه می گذارد که متاسفانه نرخ جرائم و بزهکاری¬ها به صورت تصاعدی افزایش پیدا می¬کند و اگر عینک واقع¬بینی بر چشمان¬مان بزنیم متوجه خواهیم شد در عصر کنونی بسیاری از خانواده¬ها به خاطر مشکلاتی با «منشاء مالی» تحکیم خود را از دست داده و به سستی روابط گرایش پیدا می¬کنند و این ها برای جامعه درد و ضعف محسوب می¬شود!

سیاستگذاری عدالت اجتماعی  فقر زدایی و کژتابی مفهوم فقر نقصان های محاسبه فقر و مفهوم فقر قابلیتی

سیاستگذاری عدالت اجتماعی فقر زدایی و کژتابی مفهوم فقر نقصان های محاسبه فقر و مفهوم فقر قابلیتی

بحث را باید با این مقدمه آغاز کرد که چرا کاهش فقر و نابرابری برای ما اهمیت دارد؟ به تعبیر دیگر ما با چه انگیزه و هدفی به این مسائل می پردازیم؟

استوای فقر

استوای فقر

می گویند آنکه می خندد هنوز خبر فاجعه را نشنیده است!راست می گویند!نمونه اش خودمان تا دیروز یا دور و بریهایمان تا به امروز!افراد زیادی هستند که هنوز ماهیت خطوط را نمی دانند.خطوطی که دائم در حال کشیده شدن اند و با هر خطی که به این دسته اضافه می شود,مشکلات و مصائب زندگی بیشتر خودش را نشان می دهد.

وبگردی