آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : فرهنگ و جامعه

جستجوی دقیقتر در :

علوم اجتماعی (۸۹)  |  دین و مذهب (۶۱)  |  فرهنگ (۵۸)  |  ایران (۳۹)  |  خانه و خانواده (۲۸)  |  ارتباطات (۲۴)  |  کتاب و نشر (۲۴)  |  ادبیات و شعر (۲۲)  |  آموزش و پرورش (۲۰)  |  مشکلات و رفاه اجتماعی (۱۹)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۶۸۷ مورد در ۰ ثانيه

درآمدی جامعه شناختی بر فرهنگ

درآمدی جامعه شناختی بر فرهنگ

فرهنگ از وسیعترین مفاهیمی است که در علوم اجتماعی وجود دارد و قابل طرح و سنجش و بررسی است. مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی و بالاخص جامعه شناسی ومردم شناسی با مفاهیم غیر تخصصی و غیر علمی آن تفاوت چشمگیر دارد.

فرهنگ و جامعه هخامنشی

فرهنگ و جامعه هخامنشی

فرهنگ و جامعه هخامنشی در حقیقت مجموعه یی از فرهنگ ها و جوامع مردم امپراتوری بود. با وجود این پراکندگی و تنوع برخی مواقع تشخیص اینکه کدام مجموعه فرهنگ و جوامع مشخصاً پارسی یا توسعه و ظهور دوره هخامنشی و نشانگر مهم ایران در فرهنگ و جامعه عمومی خاورمیانه هستند دشوار است.

جامعه  فرهنگ و کارآفرینی

جامعه فرهنگ و کارآفرینی

فرهنگ و مناسبات فرهنگی از چندین جهت بر مقوله ای همچون کارآفرینی تأثیر گذار است . در سطح فردی فرهنگ بستر ساز زمینه هایی است که افراد هر جامعه را در چارچوب ارزشها وهنجارهای مشخص در جهت استقلال طلبی خلاقیت فردی آینده نگری وبالاخره کارآفرینی سوق می دهد .

تبلور فرهنگ جامعه

تبلور فرهنگ جامعه

فیلم های سینمایی به عنوان منبعی که فرهنگ جوامع را منعکس می کنند از دیرباز مورد توجه مردم شناسان بوده اند. مردم شناسان کلیه فیلم های سینمایی را که به نوعی مسائل فرهنگی اجتماعی دینی هنری روانشناسی ملی و ... جامعه را بیان می کنند...

فرد   فرهنگ   جامعه

فرد فرهنگ جامعه

هویّت فردی به مثابه تک پارامتر نهایی فردیّت در مواجهه با صورت مولّد نوعی درآمد پیشینی برای ورود به عرصۀ اجتماعیّت است . این درآمد پیشینی پیشا صورت را به شکل هویّت ارگانیک شخصیّتی Organic / Personal Identity تحقّق می بخشد .

فرهنگ در جامعه دیجیتالی

فرهنگ در جامعه دیجیتالی

امروز فرهنگ نیز تحت تاثیر دنیای فناوری قرار گرفته است و رشد روزافزون فن آوری اطلا عات و ارتباطات سبب شده تا شاهد تغییرات فرهنگی نیز باشیم.ایران هم از جمله کشورهای در حال توسعه به شمار می رود که به اهمیت فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند توسعه ملی پی برده و در سیاست گذاری های خرد و کلان جایگاهی برای آن در نظر گرفته است;

جامعه احساسی؛ فرهنگ واکنشی

جامعه احساسی؛ فرهنگ واکنشی

ما در روابط روزمره مان با انسان های مختلفی از اقشار و طبقات گوناگون برخورد می کنیم: استادانِ دانشگاه ها هنرمندان کارمندان سازمان ها کاسبین محله مان رانندگان همسایه هایمان و... . هر یک از ما برای به انجام رساندن هدفی یا به صورت کاملا اتفاقی ممکن است هرروزه به هر یک از این اقشار رجوع یا با آنها برخورد کنیم.

شرایط تبلیغ و فرهنگ سازی در جامعه اسلامی

شرایط تبلیغ و فرهنگ سازی در جامعه اسلامی

باید در جامعه ما فرهنگ تبلیغ و اثرگذاری به صورت یک خوی پسندیده و عمومی رواج یابد. مثلاً امر به معروف و نهی از منکر که یکی از زیر شاخه های مهم تبلیغ است کم رونق است. چرا؟ چون فرهنگ تبلیغ در جامعه باب نشده است.

  توجه به پارک ها   توجه به فرهنگ جامعه است

توجه به پارک ها توجه به فرهنگ جامعه است

هر چند در مبانی جامعه شناسی و دکترین علوم اجتماعی انسان به عنوان موجودی فرا فرهنگی و عقلی شناخته شده است ولی از آن طرف نیز از دیدگاه ادبا و شعرا فرهنگ طبیعت در شکل گیری ساختمان فرهنگی و تربیتی بشر نقش سازده ای را ایفا میکند.

photo not available

تبلور میراث فرهنگی در فرهنگ جامعه

زیستن طولانی در مکان جغرافیایی مشخص باعث ارایه فرضیات توسط نخبگان جامعه برای تعامل با محیط می شود و این فرضیات در صحنه عمل به تجربه در می آیند و منجر به ارایه نظریاتی می شوند که دانش را تولید می کنند. این دانش در ذهن خودآگاه جای گرفته و عموما ثبت ضبط و مکتوب می شود که هر لحظه در معرض خطر از بین رفتن و نابودی قرار دارد.

فرهنگ  مهندسی فرهنگ و ابعاد آن

فرهنگ مهندسی فرهنگ و ابعاد آن

مهندسی فرهنگی به معنی تبیین ساختار فرهنگی موجود جامعه. به این معنی که همین فرهنگی را که در جامعه وجود دارد مهندسی کنیم و ساختارهای آن را مشخص نمائیم تا در جهت کمال یا اصلاح و یا تقویت آن فرهنگ قدم برداریم.

فرهنگ

فرهنگ

فرهنگ مجموعه پیچیده ای است که در برگیرنده دانستنیها , اعتقادات ,هنرها , خلاقیات ,قوانین ,عادات وهرگونه توانایی دیگری است که بوسیله انسان بعنوان عضو جامعه کسب شده است.

فرهنگ برای همه

فرهنگ برای همه

فرهنگ به این معنا برای جامعه و افراد حتی در درازمدت از اهمیتی حیاتی برخوردار است. البته هنگامی که از فرهنگ برای همه سخن می گوییم با این خطر مواجه هستیم که عده ای از این اندیشه به سود نیات شخصی یا سازمانی خود استفاده کنند.

فرهنگ شیک پوشی و نقش آن در بطن جامعه

فرهنگ شیک پوشی و نقش آن در بطن جامعه

همان طور که از نام قرهنگ شیک پوشی پیداست این فرهنگ بعنوان فرهنگی می توان از ان یاد کرد که دقیقا مقابل فرهنگ مندرس پوشی و یا ژنده پوشی بکار می رود . به بیانی وقتی می گوییم فلانی فردی شیک پوش و منضبط است بدین گونه است که این فرد از فرهنگ ژنده پوشی به دور مانده و خود را با این نوع فرهنگ لازم وفق داده است .

photo not available

نظارت اجتماعی شرط تداوم فرهنگ اصیل جامعه

کتاب بازرسی اجتماعی را یک جامعه شناس آمریکایی به نام روس چند دهه پیش نگاشته است . مؤلف در این کتاب می گوید که در درون هر یک از افراد بشر احساس هایی نهفته شده که او را به همکاری با هم نوعان و در شکلی کلی تر به زندگی در اجتماع و تن دادن به منافع جمع وادار می کند احساس هایی نظیر محبت و معاشرت عدالت خواهی و ...

اقتصاد فرهنگ

اقتصاد فرهنگ

در بحث اقتصاد فرهنگ می خواهیم بدانیم غرض از اقتصاد فرهنگ چیست و خاستگاهش در جامعه کجا است . همچنین می خواهیم به تأثیر حوزه ی سیاست بر اقتصاد فرهنگ بپردازیم . بنابراین ابتدا مفاهیم هم عرض اقتصاد فرهنگ را مطرح می کنیم . ساختار جامعه دارای سه بُعد اصلی است که این سه بعد هویت جامعه را شکل می دهند: سیاست فرهنگ و اقتصاد.

وبگردی