آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : فرهنگ

جستجوی دقیقتر در :

دین و مذهب (۴۳۲)  |  فرهنگ (۳۸۹)  |  ادبیات و شعر (۲۸۲)  |  علوم اجتماعی (۲۷۳)  |  میراث فرهنگی و تاریخی (۲۴۵)  |  ایران (۱۸۵)  |  کتاب و نشر (۱۶۲)  |  مدیریت و خدمات اداری (۱۵۳)  |  سینما (۱۳۰)  |  خانه و خانواده (۱۲۸)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۴,۷۳۶ مورد در ۰ ثانيه

پرسش از فرهنگ: فرهنگ غیر مادی چیست؟

پرسش از فرهنگ: فرهنگ غیر مادی چیست؟

در تعاریف کلاسیک فرهنگ عموما فرهنگ را به بخش مادی و غیر مادی تقسیم می کنند که البته برای این دو مفهوم واژگان متعددی وجود دارند و این خود گویای نبود اجماع دراین حوزه و بالا رفتن میزان نسبیت در استدلال هایی است که در این نوشه بیان خواهند شد.

فرهنگ چیست؟

فرهنگ چیست؟

فرهنگ از متن قدیمی اوستایی و پهلوی فَرَهَنگ است . فَرَ به معنای پیش و هَنگ به معنای قصد و آهنگ است . هنجیدن و انجیدن به معنای بیرون کشیدن و بیرون آوردن : هنج و هنگ در دودهنگ یا دو دهنج به معنای دودکش است . واژه آهنگ به معنی قصد و اراده و عزم و همچنین موزونی در ساز و آواز است .

فرهنگ چیست؟

فرهنگ چیست؟

خلقیات اجتماعی رفتارهای اجتماعی را به وجود می‏آورند. بنابراین درست است که مقوله فرهنگ در موارد زیادی شامل رفتارها هم می‏شود اما اساس و ریشه فرهنگ عبارت است از عقیده برداشت و تلقی هر انسانی از واقعیات و حقایق عالم و نیز خلقیات فردی و خلقیات اجتماعی و ملی.

فرهنگ

فرهنگ

فرهنگ مجموعه پیچیده ای است که در برگیرنده دانستنیها , اعتقادات ,هنرها , خلاقیات ,قوانین ,عادات وهرگونه توانایی دیگری است که بوسیله انسان بعنوان عضو جامعه کسب شده است.

فرهنگ چیست ؟

فرهنگ چیست ؟

ریمون ویلیامز که اندیشه هایش در چارچوب رشته ی مطالعات فرهنگی تحول و تکامل یافته اند همراه با رشد این دست از مطالعات به تعریف دیگری از فرهنگ نیز توجه می کند که در اساس برآمده از همین رشته در انگلستان است.

زبان فرهنگ و فرهنگ زبان

زبان فرهنگ و فرهنگ زبان

از این منظر تردیدی نیست که فرهنگ دارای زبان است. یعنی به مانند انسان زبان دارد. به طوری که اگر زبان را از انسان بگیریم نه تنها همه چیز آن را گرفته ایم بلکه ماهیت آن نیز در واقع سلب می شود.

فرهنگ برای همه

فرهنگ برای همه

فرهنگ به این معنا برای جامعه و افراد حتی در درازمدت از اهمیتی حیاتی برخوردار است. البته هنگامی که از فرهنگ برای همه سخن می گوییم با این خطر مواجه هستیم که عده ای از این اندیشه به سود نیات شخصی یا سازمانی خود استفاده کنند.

فرهنگ  مهندسی فرهنگ و ابعاد آن

فرهنگ مهندسی فرهنگ و ابعاد آن

مهندسی فرهنگی به معنی تبیین ساختار فرهنگی موجود جامعه. به این معنی که همین فرهنگی را که در جامعه وجود دارد مهندسی کنیم و ساختارهای آن را مشخص نمائیم تا در جهت کمال یا اصلاح و یا تقویت آن فرهنگ قدم برداریم.

فرهنگ چیست؟

فرهنگ چیست؟

فرهنگ کلمه ای است که توسط دانشمندان علوم اجتماعی برای روش کلی زندگی مردم بکار می رود. در گفتگو های روزمره کلمه ۰۳۹; فرهنگ۰۳۹; اشاره به فعالیتهایی در زمینه هایی چون هنر ادبیات و موسیقی دارد. اما از نظر دانشمندان علوم اجتماعی فرهنگ افراد شامل تمام ایده ها اشیاء و روش های انجام کارهایی است که توسط گروهی بوجود می آیند

درباره فرهنگ

درباره فرهنگ

انسانها تاریخ خود را می سازند اما آن را آنگونه که دلخواهشان است نمیسازند آنها تاریخ خود را در شرایطی نمی سازند که خود برگزیده اند؛ بلکه در شرایطی آن را می سازند که مستقیما از گذشته به آنها منتقل شده و در برابرشان قرارگرفته است...

 خود  در فرهنگ

خود در فرهنگ

هر فردی خود را به لحاظ جسمی از دیگران متمایز و جدا می داند. جنبه ای از شخصیت وجود دارد که به فرد اجازه می دهد که هر صبح که از خواب بیدار می شود مطمئن باشد که همان فردی است که دیشب به رختخواب رفته است. این جنبه خود خود بوم شناختی نامیده می شود خودی که در ارتباط با محیط فیزیکی درک می شود: من همانم که الآن و در این جا مشغول انجام این فعالیت است .

فرهنگ

فرهنگ

تاریخ ایران باستان و سرگذشت فرهنگ و تمدن دیرینه آن بمانند کتاب قطوری است که بسیاری از صفحات آن آشفته و مغشوش شده است. بسیاری از برگ های آن در مرور زمان از بین رفته و یا آنرا از بین برده اند. تاریخ ما همچو تاریخ بسیاری از دیگر ملل کهنسال همانند جورچینی است که قطعات آن پریشان و مفقود و مجعول گردیده است.

فرهنگ اسلامی و فرهنگ صلح‏

فرهنگ اسلامی و فرهنگ صلح‏

این مقاله ضمن اشاره اجمالی به رویکردهای همگرایانه و آشتی‏جویانه در اوایل قرن بیستم در جهان اسلام به تفصیل زمینه‏های شکل‏گیری و تداوم جریان واگرایی و صلح ستیز بررسی شده و نویسنده نتیجه گرفته است که بحران پدید آمده در جهان اسلام ناشی از بحران در آگاهی اسلامی است.

این ضد فرهنگ است

این ضد فرهنگ است

طبع نظام های حکومتی جمهوری چه از نوع اسلامی و چه غیر آن اینست که مسئولان اجرائی و تقنینی در جریان انتخابات با آرا مردم انتخاب می شوند. به همین دلیل همواره نتیجه انتخابات مورد قبول و تمکین همگان است و اقلیت به آنچه اکثریت نظر داده تن می دهد. طبیعی است که اکثریت نیز باید در چارچوب قوانین عمل کند و به حقوق اقلیت نیز احترام بگذارد.

وبگردی