آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : فرقه ها و مذاهب

نتایج جستجو :



تعداد موارد يافت شده : ۸ مورد در ۰ ثانيه

عقل در فقه صادق

عقل در فقه صادق

تکوین نخستین فقه شیعی در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم هجری همراه بود با بروز و ظهور مذاهب و نحله های گوناگون فقهی و کلامی که بسیاری از این فرق به واقع در پاسخ به پرسش هایی بسیار پیش پا افتاده از فرقه های بزرگ تر منشعب گردیده بودند.

آشنایی با مفهوم فرقه

آشنایی با مفهوم فرقه

واژه فرقه در همه مذاهب کاربرد دارد؛ مثلا در قرن نوزدهم در بریتانیا فرقه ها یک واژه مشترک برای مخالفان کلیسای رسمی بودند؛ افرادی چون باپتیست ها و متدسیست ها که فرقه هایی از مسیحیت هستند.

اسلام و بودیسم؛ ایران و تایلند

اسلام و بودیسم؛ ایران و تایلند

سرزمین های آسیای جنوب شرقی محل برخورد فرهنگ ها و مذاهب مختلفی هستند. چه بسا روابط و مناسبات مومنان و اعضای این مذاهب و فرقه های مختلف چنان رو به عداوت می گذارد که جان بسیاری از شهروندان این کشورها و امنیت عمومی این سرزمین ها به شدت تهدید می شود.

پیدایش مذاهب اسلامی

پیدایش مذاهب اسلامی

بزرگ ترین اختلافی که از صدر اسلام و بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه وآله تاکنون در میان مسلمانان باقی مانده و موجب پیدایش دو فرقه بزرگ شیعه و سنی شده است اختلاف در جانشینی پیامبر صلی الله علیه وآله است.

اوضاع دینی, فرهنگی و اجتماعی سده ششم هجری

اوضاع دینی, فرهنگی و اجتماعی سده ششم هجری

بغداد در این روزگار همچون دیگر شهرها و مانند بسیاری از دوران های دیگر پرآشوب و محل برخوردهای تعصب آمیز بین فرقه های مختلف و گروه های کلامی و مذاهب فقهی بود که به صورت های گوناگون, چون مناظره, مجادله و منازعات شدید, جلوه گر می شد.

فرق و مذاهب کلامی در اسلام

فرق و مذاهب کلامی در اسلام

عمده مباحث کلام اسلامی که در قرآن و سنت قطعی آمده بود از اعتقادات مشترک مسلمانان به شمار رفته در مقبولیت عمومی آنها جای هیچ شک و تردیدی نبود فقط تفاسیر گوناگون در برخی از مباحث مانند توحید و عدل زمینه ساز بخشی از فرقه گرایی بوده است.

پیدایش فرقه گرایی در سازمان های دینی

پیدایش فرقه گرایی در سازمان های دینی

یکی از مسائل مهم و عناصر بنیادشکن دین که همواره نظر دین پژوهان و جامعه شناسان دین را به خود جلب کرده است و آن ها پیوسته در اندیشه یافتن راه حلی برای مقابله با آن بوده اند بحث فرقه و فرقه گرایی در مذاهب و گرایش ها و تمایلات مخالف نسبت به سازمان های دینی عام بوده است.

سرگرمی

وبگردی