آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : عواطف

جستجوی دقیقتر در :

خانه و خانواده (۳۵)  |  روانشناسی (۲۳)  |  دین و مذهب (۲۰)  |  بهداشت روان (۱۹)  |  ادبیات و شعر (۱۵)  |  اخلاق (۹)  |  علوم اجتماعی (۶)  |  حقوقی (۵)  |  آموزش و پرورش (۳)  |  ارتباطات (۳)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱۷۷ مورد در ۰ ثانيه

عواطف یعنی چه ؟

عواطف یعنی چه ؟

آنجا که احساس در انسان ها دارای جنبه های خوشایند یا ناخوشایند است. پس عواطف و هیجان ها که رفتارهای ناشی از احساس های انسان است. خود دارای جنبه های خوشایند و ناخوشایند می باشد. بنابراین تصور این که عواطف تنها دارای بار خوشایند است درست نیست.

عواطف کودکانه

عواطف کودکانه

تاثیر و ارزش محرک های عواطف گوناگون کودک همیشه یکسان نمی ماند. به این معنا که چیزی که زمانی بچه را می ترسانده است ممکن است بعدا کنجکاوی او را برانگیزد و در مرحله دیگری از زندگی اصلا تاثیری در او نکند.

عواطف کودکان و عوامل موثر بر آن

عواطف کودکان و عوامل موثر بر آن

در رشد و تکامل عواطف آثار رشد بدنی و یادگیری چنان درهم می آمیزند که گاهی نمی توان آنها را از هم تمیز داد. کار غدد داخلی نقش مهمی در عواطف دارند. در واقع رفتار عاطفی خاص نوزادان و بچه ها از کورتکس سرچشمه گرفته و ثانیا رفتار عاطفی پخته و منظم تابع رشد مراکز کورتکس است.

ظهور عواطف انسانی

ظهور عواطف انسانی

مشاهده نوزادان تازه متولد شده نشان می دهد که رفتار عاطفی نسبتاً اندکی در آنها وجود دارد. آنها گریه می کنند; هنگام درد تنهایی یا نیاز به غذا و مراقبت پریشان به نظر می رسند. آنها نگاهی مهربان دارند و در عالم خود به اشیا و اطرافیان خیره می شوند. آنها ظاهراً به صدا گوش می دهند به اشیا می نگرند و به تأثیرات قلقلک پاسخ می دهند.

ظهور عواطف انسانی

ظهور عواطف انسانی

واژه عاطفه مانند واژه شناخت به دسته ای از محرک ها رفتارها حالات و تجربیات اشاره دارد. اگر ما بین این خصیصه های عاطفه فرق نگذاریم تحقیق در زمینه آنها و رشد آنها با مشکل مواجه می شود.

تزریق  عواطف  رنجور

تزریق عواطف رنجور

خشم نیز یکی دیگر از مظاهر رفتاری است که کودکان بخصوص در مدارس ابتدایی از خود نشان می دهند. گاه بچه ها از والدین خشمگین هستند و آنها را سرزنش می کنند. بچه های بزرگ تر گاه آشکارا والدینشان را شماتت می کنند. خشم بچه ها گاه با زیر سوال بردن قوانین خانه و یا وظایفشان جلوه گر می شود. گاه نیز به شکل فعال فرزندان طلاق با بچه های دیگر به زدوخورد می پردازند.

ابراز عواطف بدنی داشته باشید

ابراز عواطف بدنی داشته باشید

فرزندان به ابراز محبت جسمانی والدین به مقدار زیاد نیاز دارند؛ نه تنها وقتی نوزاد هستند بلکه تا زمانی که دوران کودکی و نوجوانی را می گذرانند هم این نیاز در آنها هست. ما انسان ها موجوداتی وابسته به حس بساوایی هستیم و لمس فیزیکی دیگران نیاز طبیعی ما است.

تأثیر عواطف بر سلامتی

تأثیر عواطف بر سلامتی

افرادی که سلامت عاطفی مناسبی دارند از افکار احساسات و رفتارهای خودشان آگاهی دارند. آنها راه های مقابله با استرس و مشکلاتی را که بخشی طبیعی از زندگی هستند یاد گرفته اند احساس خوبی در مورد خودشان دارند و روابط خوبی با اطرافیانشان دارند.

پیوند ناگسستنی  استعداد هنری  و عواطف

پیوند ناگسستنی استعداد هنری و عواطف

چخوف بی هدفی هنرمند را همچون یک بیماری بدخیم خطرناک می دانست : هدف نداشتن برای هنرمند از طاعون هم بدتر است ... همه نویسندگان خوب و پرآوازه در یک خصلت مهم مشترک هستند: آنان می کوشند به جایی راه پیدا کنند و خوانندگان را به دنبالشان بکشند. خواننده نیز با تمام وجود چونان روح پدر هملت حس می کند به میل خود راهش را انتخاب کرده و به دنبال نویسنده راه می افتد.

فلسفه و دیدگاه خانواده ها نسبت به ابراز عواطف

فلسفه و دیدگاه خانواده ها نسبت به ابراز عواطف

آیا خانوادهٔ شما به طور کلی اعتقاد داشت که باخبر بودن مردم از احساس هایتان و نشان دادن آنها مهم است؟ یا اعتقاد داشت که بهتر است اعضاء خانواده آنها را برای خود نگاه دارند؟ وقتی افراد خانهٔ شما از چیز فوق العاده ای شاد می شدند آیا مجاز بودند آن را به دیگران هم نشان دهند؟ یا از آنها خواسته می شد آن را کنترل کنند؟

از میزان هوش احساسی خود مطلع شوید

از میزان هوش احساسی خود مطلع شوید

هوش احساسی به ما کمک میکند هیجان ها و عواطف مان را بشناسیم و آن ها را کنترل کنیم. بر اساس گفته های دانشمندان آن دسته افراد که هوش احساسی دارند می توانند هم عواطف خودشان و هم عواطف دیگران را کنترل نمایند

وبگردی