آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : علم

جستجوی دقیقتر در :

دین و مذهب (۴۲۶)  |  علم و دانش (۲۴۶)  |  اقتصاد نظری (۲۳۷)  |  فلسفه و منطق (۲۲۲)  |  علوم پایه (۱۱۰)  |  مدیریت و خدمات اداری (۱۰۲)  |  علوم پزشکی (۱۰۰)  |  اخلاق (۹۷)  |  ایران (۹۵)  |  علوم اجتماعی (۹۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۳,۲۸۹ مورد در ۰ ثانيه

علم چیست؟

علم چیست؟

علم عبارت است از انکشاف واقعیتی که وجود و جریان کلی آن بی نیاز از من و عوامل درک انسانی حس خیال عقل بوده باشد که با آن ارتباط برقرار نموده است.

علم چیست؟

علم چیست؟

روزنامه نگار علمی درباره علم گزارش ارائه می کند مصاحبه و گفت وگو ترتیب می دهد تحقیق می کند گزارشگری کرده و نتیجه کار خود را در یکی از قالب های مشخص و متناسب رسانه خود ارائه می کند.

علم چیست؟

علم چیست؟

علم science از واژه لاتین scientia به معنای آگاهی و معرفت knowledge مشتق شده است. شناخت و معرفت توصیف ها فرضیه ها مفاهیم نظریه ها اصول و دستور العمل هایی نزدیک به قطعیت هستند که یا درست و یا مفیدند.

علم چیست؟

علم چیست؟

به نظر شما علم چیست؟ عقل سلیم می گوید که شما معلم های علوم جواب این سؤال را خیلی خوب می دانید. اگر هم احیاناً جوابش را نمی دانید توی همهٔ کتاب های راهنمای معلمِ کتاب های درسی دربارهٔ این مسئله به اندازهٔ کافی بحث شده است.

علم پوزیتیویستی تا علم آنارشیستی

علم پوزیتیویستی تا علم آنارشیستی

دانشمندان شناخت یا همان معرفت را دانش مطلق وکامل بشری میداند که شامل هنر ادبیات عرفان فلسفه دین و علم می باشد و علم اگر چه شاخه ای از شناخت بشری می باشد ولی تمام و کمال معرفت بشری نیست بلکه فقط قسمتی از خلا های انسان زمینی را پوشش میدهد.

علم و علم کاذب

علم و علم کاذب

اعتقاد تعهد دلبستگی و فهم از حالات ذهن انسان هستند. ولی ارزش عینی و علمی یک تئوری مستقل از ذهن انسانی است که آن را خلق می‏کند یا آن را می‏فهمد. ارزش علمی آن فقط به پشتیبانی و حمایت عینی‏ای که این تئوریها یا حدسها در واقعیات فاکتها به دست می‏آورند متکی است.

علم پزشکی و علم دین هم پایه اند

علم پزشکی و علم دین هم پایه اند

در طول تاریخ همواره مردمان دیگری نیز وجود داشته اند که “دین” را برای برخوررداری از زندگی سعادتمندانه کافی دانسته اند و با بی اهمیت جلوه دادن همه مسائل دنیایی و حتی “علم” در اعتقادات خویش اصالت مطلق را به “دین” بخشیده اند.

علم غیب  علم شهودی نیکان

علم غیب علم شهودی نیکان

غیب در برابر شهادت به معنای نهان است. البته گاه این واژه در برابر حضور نیز به کار می رود. در آموزه های قرآنی عالم غیب در برابر عالم شهادت قرار می گیرد. خداوند در آغاز سوره بقره از ویژگی های مومنان ایمان به عالم غیب را برمی شمارد.

قدرت علم

قدرت علم

علم ابراز کشف حقیقت و محصول پژوهش است. علم و پژوهش نیز منشاء قدرت و ثروت هستند. امروزه از طریق علم و فناوری مزیت های جدید خلق می شود و ثروت و رفاه به ارمغان می آید.

قدرت علم

قدرت علم

علم ابراز کشف حقیقت و محصول پژوهش است. علم و پژوهش نیز منشا قدرت و ثروت هستند. امروزه از طریق علم و فن آوری مزیت های جدید خلق می شود و ثروت و رفاه به ارمغان می آید.

وبگردی