آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : عقل

جستجوی دقیقتر در :

دین و مذهب (۱۹۹)  |  فلسفه و منطق (۱۶۹)  |  اخلاق (۵۷)  |  ادبیات و شعر (۳۵)  |  ایران (۲۱)  |  تصوف و عرفان (۲۱)  |  علوم سیاسی (۲۰)  |  خانه و خانواده (۱۹)  |  بهداشت روان (۱۸)  |  کتاب و نشر (۱۸)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۷۹۶ مورد در ۰ ثانيه

عقل چیست؟

عقل چیست؟

در ادبیات ما از عقل تعاریف مختلفی ارائه شده است .گاهی عقل را در ستیز با عشق معرفی کرده اند و گاهی عقل را اولین مخلوق و گاهی عقل را اشرف امتیازات انسان دانسته اند و گاهی در مذمت عقل داد سخن داده ند و گاهی انرا مدح کرده اند.

تمایز عقل قدسی و عقل ابزاری

تمایز عقل قدسی و عقل ابزاری

عقل واژه ای عربی است که در فارسی به خرد و در انگلیسی به Reason از آن تعبیر می شود. هر چند مفهومی که از این الفاظ فهمیده به نظر در همه فرهنگ بشری یکسان است؛ ولی هنگامی که دقت بیش تری شود دانسته می شود که همانند تمایز و فرقی که میان ریشه الفاظ در فرهنگ های گوناگون برای تعبیر این مفهوم وجود دارد در اصل مفهوم نیز تمایز و فروقی است که نمی توان نادیده گرفت.

عقل و دین

عقل و دین

جایگاه عقل از نظر متفکران غربی نقش عقل در نظام اعتقادی از نظر متفکران غربی عقل و دین در تفکر اسلامی تعبیر عقل و نقل به جای عقل و دین نکاتی درباره رابطه عقل و نقل و شناخت عقل مباحثی تقدیم خوانندگان ارجمند شد و اینک ادامه بحث تقدیم می‏گردد.

آفت های عقل

آفت های عقل

عقل همانند خیلی چیزها می تواند تحت تاثیر نیروهای بیرونی و درونی قرار بگیرد. در واقع یکی از علل عدم کمال عقل در معرفت و شناخت را می توان همین تاثیرپذیری آن دانست.

عقل خودبنیاد!

عقل خودبنیاد!

... می توان به اجمال نظریه ی احیاء یا منطق احیاگری را به طور کلی به معنای تجدید مناسبات میان عقل و دین دانست. در تعریف یاد شده عقل به معنای مجموعه ی دانش های عقلانی است که از منبع غیر وحیانی به دست آمده اند... در این تعریف فرض بر آن است که علوم دینی در صورتی حیاتمند و کارا هستند که با خرد حاکم بر روزگار خود به تعالی معقول رسیده باشند.

عقل و دین

عقل و دین

عقل در اصل به معنای نگه داشتن امساک و بستن چیزی مانند بستن پای شتر با حلقه ای مخصوص عقال است ; ۱ و در اصطلاح آن را قوه ای دانسته اند که با آن زشتی ها و خوبی ها تشخیص داده می شود

عقل زنان

عقل زنان

زن موظف است و یا می تواند عقل و اندیشه انسانی خویش را در ظرافت عاطفه و زیبایی گفتار و رفتار و کیفیت محاوره و نحوه برخورد و نظایر آن ارائه دهد چنانکه مرد موظف است و می تواند هنر خود را در اندیشه انسانی و تفکر عقلانی خویش متجلی سازد.

فیض عقل

فیض عقل

فیض محدثی اخباری بوده و بعد اخبارگرایانه اش بر بعد عقل گرایانه اش غلبه داشته است. به اعتقاد او احکام شرعیه و عقاید دینیه را جز از پیامبر یا وصی او نمی توان گرفت و احکام شرعیه و مسائل دینیه را نداند و حکم میان مردمان نتواند مگر خلیفه الله .

عقل و عشق

عقل و عشق

شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی از ستارگان پرفروغ آسمان شعر و ادب ایران در سال ۶۰۶ هـ.ق در شیراز چشم به جهان گشود در عارف بودن وی بعضی از محققان شک دارند و می گویند که او شاعر بوده و عارف به معنی خاص کلمه دارای سیر و سلوک و طریقت نبوده است ولی دکتر ضیاءالدین سجادی در کتاب “مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف” ضمن اینکه وی را از عرفای قرن هفتم می شمارد

از وحی به عقل

از وحی به عقل

کلام اسلامی تا قرن پنجم تقریباً مستقل و متمایز از دو نهضت فلسفه و تصوف رشد کرد. از آن پس با رویارویی جدی و تعامل هرچه بیشتر این سه حوزه آنها به شدت از یکدیگر تأثیر پذیرفتند.

اول سنت  بعد عقل

اول سنت بعد عقل

فریدریش آوگوست فون هایک ۱۹۹۲ ۱۸۹۹ فیلسوف و اقتصاددان اتریشی تبار انگلستان برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال۱۹۷۴ براین عقیده بود که فرا رفتن انسان از یک موجود وحشی و دست یافتن وی به تمدن بیشتر در سایه اخلاق و سنت امکان پذیر است و نه عقل...

وبگردی