آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : شکاف هرمنوتیکی

نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱ مورد در ۰ ثانيه

نگاهی به شعر «حکایت شیشه »ی والس استیونس/مقاله ای از ونداد جلیلی

نگاهی به شعر «حکایت شیشه »ی والس استیونس/مقاله ای از ونداد جلیلی

مکتوب زیر به قلم ونداد جلیلی به بررسی شعر «حکایت شیشه »ی والس استیونس شاعرمدرنیست شهیر امریکایی می پردازد. از دیگر اشعار شاخص والس استیونس می توان امپراطوری بستنی مرد برفی صبح یکشنبه ساعت ده و ... را نام برد. در ادامه بیشتر بخوانید:

وبگردی