آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : شعر

جستجوی دقیقتر در :

ادبیات و شعر (۱,۵۱۴)  |  کتاب و نشر (۲۳۴)  |  موسیقی (۵۴)  |  فرهنگی (۴۵)  |  دین و مذهب (۳۵)  |  هنرهای نمایشی (۳۱)  |  سینما (۲۰)  |  ایران (۱۵)  |  فلسفه و منطق (۱۴)  |  فرهنگ (۱۳)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۲,۱۵۸ مورد در ۰ ثانيه

نه با شعر  نه بی شعر

نه با شعر نه بی شعر

در همان سالهای آغاز انقلاب عده ای از شاعران که اغلب آنها جوان بودند در حوزهٔ هنر و اندیشهٔ آن سالها دور هم جمع شدند و بنیان جریان شعر انقلاب را نهادند. اگر به جراید آن سالها مراجعه کنیم اسامی و اشعار این عده را میتوانیم ببینیم. از آن عدهٔ پر ذوق و شوق هر کدام راهی در پیش گرفتند و به اقلیمی گام گذاشتند.

شعر چیست؟

شعر چیست؟

بحث از چیستی شعر بحث دشوار و به اعتباری غیر ممکن می باشد چراکه تا کنون که به اندازهء عمر آدمی که از پیدایش شعر می گذرد تعریف جامع و مانعی از آن صورت نگرفته است.

آیا چیزی به نام شعر هست ؟

آیا چیزی به نام شعر هست ؟

توقع ما از شعر به حرکت در آوردن است. به حرکت در آوردن ما از جایی که اکنون ایستاده ایم. ما تنها در پی تأیید افکار یا احساسات خود نیستیم و اگر چنین باشد شعر ما دیگر نه شعر که وعظی تکراری و ملال آور خواهد بود اندر کراهتِ بچه کشی مضرات قطع درختان جنگلی و غم انگیز بودن مرگ.

شعر چیست؟

شعر چیست؟

شعر امری ذوقی است ولی به نظر می آید که غالبا در لحظات خاص به سراغ آدمی می آید. شاید بتوان گفت شعرهایی که در لحظات خاص سروده می شوند قوت عاطفی بیشتری دارند.

شعر نو و نوآوری در شعر امروز

شعر نو و نوآوری در شعر امروز

به نظر می رسید شعر کلاسیک با همه زیبایی های دلکشش با پهلوانی ها و پهلوانان جوانمردش با معشوقکان زیبا و دوست داشتنی و در عین حال دست نیافتنی اش با دنیاهای خیالی و لبریز از صلح و صفایش و با تجربه های نورانی اشراقیش اکنون باید وارد قلمرو دیگری می شد تا قابلیت خود را در حوزه ای جدید هم نشان دهد.

شعر غربی  شعر ما

شعر غربی شعر ما

بحث و جدل در مورد شعر نوی فارسی در وبلاگستان فارسی بحثی داغ است. نگاه نوی محمد آزرم به این موضوع را در ادامه می خوانیم: شیفتگی در برابر آثار ادبی غرب خاصه محصول مکتب سوررآلیسم که در اروپا جای بحث فراوان است و عدم توجه به نکته ها و گنجینه های گرانبهای شعر پارسی از بیماری ها و بی قیدی های غم انگیز شعر امروز است.

همواره با شعر

همواره با شعر

دگرگونی در آثار ادبی صرفاً نتیجه کنش و واکنش عناصر درونی متن نیست بلکه حاصل تغییر قانون گونه ها و ژانرهای ادبی هم هست. تغییر اخیر اما آشکارا با جابه جایی های اجتماعی و به عبارت دیگر دگرگونی های پیش آمده در زندگی اجتماعی همراه است.

شعر هفتاد؛ شعر شکست!

شعر هفتاد؛ شعر شکست!

متولد ۱۳۳۲ است در زنجان به دنیا آمده است و در دانشگاه تهران در رشتهٔ زبان شناسی کارشناسی ارشد گرفته است. همزمان در سه حوزه شعر نقد و ترجمه فعالیت میکند. خیلی صریح و بدون تعارف صحبت میکند. برخورد و آشناییش با دیگر شاعران فقط از طریق کتاب آنهاست. او شاعریست شصت ساله که به تنهایی و پرکاری مشهور است!

شعر آئینی  شعر مذهبی است

شعر آئینی شعر مذهبی است

در تقابل این دو آینه است که ابعاد جدیدی از واقعیت متولد می شود که تنها در هرم کتاب نویسنده خواننده قابل رویت است. کتاب خوانشی است از نویسنده که خواننده خوانشی از خود را در خواندن کتاب می یابد. یا به عبارت دیگر خواننده در خوانشی از نویسنده خوانشی از خود را جست و جو می کند.

شعر گفتن به جای شعر گفتن

شعر گفتن به جای شعر گفتن

چاپ مجموعه مقالاتی که تاریخ انتشار و نگارش آن به چند دهه پیش باز می گردد در فضای ادبی اکنون به خودی خود مسئله ای چالش بر انگیز است. اولین سئوال و جدی ترین سئوال را شاید باید در باره ضرورت این اقدام مطرح کرد و با بررسی محتوای کار به داوری نشست.

وبگردی