آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : سوره اسرا

نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۳ مورد در ۰ ثانيه

حکایت معراج پیامبر

حکایت معراج پیامبر

یکی از معجزات علمی و عملی پیامبر اعظم ص که به تصریح قرآن کریم در سایه عبودیت آن حضرت رخ داده معراج است که در اولین آیه سورهٔ اسرا و آیات هشتم تا هجدهم سورهٔ نجم می توان اشاراتی را دربارهٔ آن مشاهده کرد.

سرگرمی

وبگردی