آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : سواد والدین

جستجوی دقیقتر در :

آموزش و پرورش (۱)  |  بهداشت روان (۱)  |  خانه و خانواده (۱)  |  زنان (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۴ مورد در ۰ ثانيه

راه های ایمن سازی فضای مجازی را برای کودکان کدامند؟

راه های ایمن سازی فضای مجازی را برای کودکان کدامند؟

ایجاد فضای امن و سالم مجازی برای فرزندان از مهمترین دغدغه های این روزهای بسیاری از والدین است؛ والدینی که برخی خود به دلیل غرق شدن در این فضا فرزندان را نیز به مسیر نادرستی هدایت می کنند. از آنجا که دیدن نیمه پر لیوان نیز خالی از سود نخواهد بود حضور کودکان در فضای مجازی جدا از آسیب های همراه دارای مزایایی چون آگاهی بخشی و افزایش سواد عمومی علمی و اجتماعی خواهد بود. ایجاد فضای امن مجازی و سالم سازی این فضا برای دسترسی کودکان و نوجوانان ایرانی بیکی از دغدغه های اصلی این روزهای جوانترین وزیر دولت دوازدهم است. در ادامه به بررسی نحوه ایمن سازی فضای مجازی برای کودکان پرداخته ایم.

تأثیر آموزش والدین در ارتقای سلامت روان دانش آموزان/چه ارتباطی بین سواد و تحصیلات والدین و سلامت روانی کودکان وجود دارد؟

تأثیر آموزش والدین در ارتقای سلامت روان دانش آموزان/چه ارتباطی بین سواد و تحصیلات والدین و سلامت روانی کودکان وجود دارد؟

اما جای سؤال اینجاست اگر زمانی والدین تحت تأثیر یک نظام آموزشی درست قرار بگیرند می توانند در سلامت روانی کودک خود نقش داشته باشند؟ یعنی اگر یک سیستم آموزشی بیاید و به والدین بیاموزد که در مقابل کودکان خود خشونت به خرج ندهند آیا میزان خشونت یا هر رفتار مشابه ای در کودکان کاهش پیدا می کند؟ بی شک ارتباط مؤثری بین سطح سواد والدین و سلامت روانی کودکان می تواند وجود داشته باشد؛ ارتباطی که شواهد زیادی دال بر درست بودن این فرضیه دارد

زنان حاشیه نشین را دریابیم.

زنان حاشیه نشین را دریابیم.

«بررسی ها نشان می دهد ٢٨ درصد زنان خشونت دیده بی سواد سه درصد با تحصیلات بیش از دیپلم ٢١ درصد کمتر از دیپلم و ٢٨ درصد کمتر از سیکل هستند. همچنین ٧٨ درصد این زنان دارای پدر معتاد ١٧ درصد دارای مادر معتاد و پنج درصد دارای والدین معتاد بوده اند این در حالی است که وضع تحصیلات همسر این زنان ٤٨ درصد کمتر از سیکل ١٩ درصد بین سیکل و دیپلم و ٣٣ درصد بی سواد بوده است.» اینها بخشی از نتایج بررسی انجام شده از سوی جمعیت امام علی ع درباره زنان خشونت دیده در محلات حاشیه ای ١٧ استان کشور است.

سرگرمی

وبگردی