آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : سل

جستجوی دقیقتر در :

بیماریها (۲۸)  |  علوم پزشکی (۲۱)  |  طنز و سرگرمی (۹)  |  موسیقی (۹)  |  ادبیات و شعر (۳)  |  تغذیه و سلامتی (۳)  |  علوم پایه (۳)  |  توصیه های پزشکی (۲)  |  دارو و درمان (۲)  |  فلسفه و منطق (۲)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱۰۴ مورد در ۰ ثانيه

photo not available

سل چیست؟

سل عفونت مزمنی است که به وسیله باکتری میکو باکتریوم توبرکلوزیس و گاهی به وسیله سایر مایکوباکتریوم ها ایجاد می شود. این بیماری اغلب ریه را درگیر می کند اما تقریبا هیچ کدام از دستگاههای بدن از شر بیماری سل در امان نیستند و سایر اعضای بدن هم ممکن است با این بیماری درگیر شوند.

بیماری سل

بیماری سل

میکروبی که باعث بیماری سل می شود مایکوباکتریوم توبرکلوزیس نام دارد؛این بیماری از طریق هوا پخش می شود ولی حتماً باید تماس نزدیک با فرد مبتلا به سل وجود داشته باشد؛به محض اینکه مطلع شدید که آلوده به HIV شده اید باید تست پوستی سل را انجام دهید.

درمان سل

درمان سل

مشکل اساسی در درمان سل طولانی بودن دوره ی درمان آن است. به نظر می رسد که وضعیت میکروب درحالت غیر تکثیر non replication یا حالت خفته dormant در داخل بدن انسان در بروز مقاومت فنوتیپیک در برابر داروهای ضد سل دخالت داشته باشد...

photo not available

توبوکولوزیس سل

توبرکولوزیس TB که به نام بیماری سل نیز معروف می باشد یک عفونت باکتریایی با رشد آهسته می باشد که معمولاً از ریه ها شروع شده اما می تواند به قسمتهای مختلفی از بدن گسترش یابد.

سل و مقاومت دارویی

سل و مقاومت دارویی

XDR مخفف سل مقاوم به دارویی وسیع است. نصف مردم جهان با رژیم خاموش سل آلوده می شوند ولی تنها وقتی که باکتری فعال شود مبتلا به سل می گردند. باکتری به دنبال حالاتی مانند: افزایش سن و HIV و بیماری های داخلی که در آنها سیستم ایمنی بدن تضعیف می شود فعال می شود.

بیماری سل گاوی

بیماری سل گاوی

ببیماری سل در گاو با ایجاد توبرکلهای پیشرونده در اندامهای مختلف بدن مشخص می گردد . علاوه بر گاو انسان بز و خوک نیز نسبت به آلودگی با عامل مسبب سل گاوی حساس بــوده و گوسفنــــد و اسـب نوعی مقاومت طبیعی را نشان می دهند . در گاو منشا اصلی آلودگــــی گاوهـای آلوده می باشــند.

سل در دنیای مدرن

سل در دنیای مدرن

آنچه می تواند خطر این بیماری را کاهش دهد اطلاع از نشانه های اولیه بیماری و اقدام به موقع در صورت بروز آنها در خود یا افراد خانواده است. مشکل اصلی در تشخیص به موقع این بیماری رشد و پیشرفت بسیار کند عامل آن در ابتدای بیماری است.

بازندگان و برندگان ترک سل

بازندگان و برندگان ترک سل

قول مشهوری در میان ایرانیان هست که وقتی می خواهند بگویند خبر یک رویداد دهان به دهان گشته و همه از آن خبر دارند و فقط ممکن است اندکی بی خبر باشند می گویند: ... فقط حافظ شیرازی است که خبر ندارد.

گزارش یک مورد سل دیواره خلفی اوروفارنکس

گزارش یک مورد سل دیواره خلفی اوروفارنکس

دستگاه تنفسی فوقانی محل نادری برای عفونت باسیل توبرکلوز است ۹/۱% از کل موارد ابتلا به سل . درگیری نازوفارنکس و لوزه کامی به تعداد کمی گزارش شده است اما درگیری دیواره خلفی اوروفارنکس بسیار نادر می باشد.

گزارش یک مورد توموراسکواموس سل کارسینومای اسکروتوم

گزارش یک مورد توموراسکواموس سل کارسینومای اسکروتوم

اسکواموس سل کارسینومای اسکروتوم بیماری نادری است که در اتیولوژی آن تماس های شغلی سطح بهداشت پایین بیماری پسوریازیس و درمان با Psoralen and ultraviolet A, PUVA و ویروس Human papilloma viruses, HPV بعنوان ریسک فاکتور مطرح می باشند.

بیماری سل در بیماران افغانی و ایرانی ارجاع شده به مرکز آموزشی  پژوهشی و درمانی سل و بیمارهای ریوی ۱۳۷۹ ۱۳۷۷

بیماری سل در بیماران افغانی و ایرانی ارجاع شده به مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیمارهای ریوی ۱۳۷۹ ۱۳۷۷

از آنجایی که تاکنون مطالعه ای جهت بررسی بیماری سل و وضعیت درمان مهاجرین افغانی در کشورمان انجام نپذیرفته است این مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی بیماریهای ریوی بر روی تمامی بیماران بزرگسال مبتلا به سل که طی مدت دو سال مراجعه نموده بودند انجام گرفت.

وبگردی