آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : سازمانها

جستجوی دقیقتر در :

مدیریت و خدمات اداری (۲۶۸)  |  فناوری اطلاعات (۲۴)  |  سازمان ها و ارگان ها (۱۴)  |  بازاریابی (۹)  |  کار و اشتغال (۹)  |  بانک و بیمه (۷)  |  اینترنت و شبکه (۶)  |  علوم اجتماعی (۶)  |  ارتباطات (۵)  |  اقتصاد نظری (۵)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۴۰۱ مورد در ۰ ثانيه

تعارض در سازمانها

تعارض در سازمانها

اگر سازمانها بتوانند در کنار آموزشهای حل تعارض روش تشریک مساعی را نیز دنبال کنند قطعاً اکثر تعارضات مستقیماً بین طرفهای درگیر حل خواهد شد چرا که از یک طرف کارکنان آموزشهای لازم را فرا گرفتند و از طرف دیگر مدیریت سازمان نیز بااتخاذ روش تشریک مساعی زمینه حل موفقیت آمیز تعارض برد برد را برای آنها فراهم کرده است.

جهانی شدن و تغییر فرهنگی در سازمانها

جهانی شدن و تغییر فرهنگی در سازمانها

در عصر جهانی شدن سازمانها و شرکتها به واسطه تعریف مجدد در همـــــانندی یکسان سازی فرهنگی تحت فشارند چرا که یکسان سازی فرهنگی در داخل شرکت نبایستی از چند کشور خاص و به خصوص از فرهنگ داخل یک کشور پشتیبانی کند.

اتحاداستراتژیک؛ شرط موفقیت سازمانها

اتحاداستراتژیک؛ شرط موفقیت سازمانها

دردنیایی که رقابت در آن لجام گسیخته است سازمانها به تنهایی قادر به دستیابی به اهداف استراتژیک خود نیستند و چاره ای جز پیوستن به همکاریهای مشترک با دیگر شرکتها ندارند. از مهمترین همکاریهای مشترک اتحاد استراتژیک است.

ناکامی مدیریت دانش در سازمانها

ناکامی مدیریت دانش در سازمانها

امروزه به خوبی مدیران به اهمیت دانش و مدیریت دانش در سازمانها واقف شده اند و بسیاری از آنان بدنبال پیا ده سازی سیستم مدیریت دانش در سازمان خود هستند.درعین حال آنان نگران این هستند که نتوانند سیستم مذکور را در سازمان خود پیاده کرده و در نتیجه مدیریت دانش در سازمان آنها با شکست مواجه شود.

photo not available

شایسته سالاری در سازمانها

امروزه سازمانها نسبت به گذشته درگیر رقابت سخت تری هستند: سختی و تغییر سریع شرایط بازار کار؛ کمبود افراد با استعداد و توانا و نیز موانع موجود درخصوص حفظ بهره وری نیروی کار فعلی؛ رقابتها درخصوص آموزش کـــــافی و پرورش دادن کارکنان؛ افزایش و اوج گیری هزینه های سلامتی و اقدامهایی که درحال انجام است تا منابع انسانی را هوشمندتر سازد و موارد دیگری که روز به روز به این موارد می پیوندنــد و آن را پرمعنی تر می سازند....

خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها

خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها

نوآوری مهارتی است که با بسیاری همکاریهای دیگر همراه است. نوآوری به دگرگونیهای عمده در زمینه پیشرفتهای تکنولوژیک یا ارائه تازه ترین مفاهیم مدیریت یا شیوه های تولید اطلاق می شود. نوآوری پدیده ای واقعاً چشمگیر و جنجالی است. نوآوری عموماً پدیده ای نادر است که فقط در عده ای خاص می توان آن را سراغ گرفت .

سازمانها در بستر جهانی شدن

سازمانها در بستر جهانی شدن

در قرن بیستم بشر با بهره گیری همه جانبه انسان از علوم و تکنولوژی پیشرفته به کشف اسرار بیشتری از جهان هستی همت گماشت و استفاده از فناوری اطلاعات در تمام ابعاد زندگی و به طور بی سابقه ای سبب شد که زندگی در قرن بیست و یکم بدون استفاده از فناوری اطلاعات بسیار دشوار شود.

تفاوتهای برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها

تفاوتهای برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها

باتوجه به تغییرات و تحولات سرسام آور محیط و شدت زیاد رقابت در بازارهای جهانی هر سازمانی در راستای تداوم حیات و کسب مـــوفقیت بیشتر نیاز مبرم به بهره مندی از برنامه ریزی استراتژیک دارد.

خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها

خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها

یکی از روشهای مهم متبلورکردن خلاقیت به وجودآوردن فضای محرک مستعد و به طور کلی خلاق است بدین گونه که مسئولان ســـــازمان باید به طــور مستمر آمادگی شنیدن اندیشه های بدیع و نــوین را داشته باشند و نظرات جدید و ارائه راههای تازه را تقویت کنند.

مقدمه ای بر چابکی در سازمانها

مقدمه ای بر چابکی در سازمانها

چابکی به طور دائم به عملکرد پرسنل و سازمان ارزش محصول و خدمات و تغییر دائم در زمینه فرصتهای حاصل از جذب مشتری توجه می کند و مستلزم آمادگی دائم برای روبه رو شدن با تغییرات بنیادی و سطحی است و کمپانیهای چابک همیشه برای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث افزایش سودآوری ناشی از بهره گیری از فرصتهای جدید می شود آماده اند.

گروههای مشارکتی موفق در سازمانها

گروههای مشارکتی موفق در سازمانها

گروه مشارکتی عبارتست از تعدادی از افراد که برای رسیدن به هدف مشترک به طور فعالانه و مسئولانه با یکدیگر کار می کنند و هر فردی علاوه بر اینکه مسئول رفتار خود است در برابر رفتار دیگران نیز احساس مسئولیت می کند.

اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمانها

اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمانها

آموزش افراد در زمینه شغل و حرفه ای که در آن فعالیت می نمایند از روزگاران کهن مورد نظر همه انسانها بوده است. هر فردی که در کره خاکی در حال زیستن است نیازمند یادگیری مسائلی است که پیرامون او قرار دارد .

راهکارهایی برای جلوگیری از اتلاف وقت در سازمانها

راهکارهایی برای جلوگیری از اتلاف وقت در سازمانها

پیشرفت فردی و اجتماعی مستلزم توجه به زمان است. زیرا جوامع بشری براساس برنامه زمانبندی شده به سمت اهداف استراتژیک حرکت می کنند. در زمان مشخص به اهداف برنامه رسیده و در نتیجه کشوری ثروتمند و مترقی همراه با رفاه اجتماعی را می سازند.

کاربرد نظریه بی نظمی در سازمانها

کاربرد نظریه بی نظمی در سازمانها

نظریه آشوب زاییده تغییرات ایجاد شده در دانش بشر و تغییر ماهیت محیط کار است.در شرایط در حال تغییر امروز سیستم های بی نظم در ارتباط با محیط خود همچون موجود ات زنده عمل می کنند و برای رسیدن به موفقیت همواره باید خلاق و نوآور باشند.

اهمیت فرایند یادگیری برای سازمانها

اهمیت فرایند یادگیری برای سازمانها

امروزه با بررسی تاریخی روند بوجود آمدن شرکتها و سازمان های بزرگ در دهه های گذشته در می یابیم این شرکتها و سازمان ها به علت عدم تطابق خود با روند تحولات اجتماعی و جهانی همانند دایناسورهایی که تطبیق پذیری با محیط را از دست داده و محکوم به فنا شدند دیگر کارایی لازم را در عرصه رقابت های اقتصادی ندارند. زیرا سازمانهای بزرگ با ساختارهای سنتی توان و انعطاف لازم برای همسویی با تغییرات پیرامونی ناشی از جهانی شدن اقتصاد و پیچیدگیهای ناشی از آن را ندارند و برای بقاء خود ناچارند تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با تحولات جهانی را به دست آورند.

اطلاعات و تاثیرپذیری سازمانها

اطلاعات و تاثیرپذیری سازمانها

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مباحث نوین محافل مدیریتی در سراسر جهان است که در ایران کمتر به آن پرداخته شده اما باتوجه به سیل اطلاعات سرازیر شده از جوامع دیگر آشنایی هرچه بیشتر مدیران با این موضوع امری اجتناب ناپذیر می نماید.

مدیریت مشارکتی در سازمانها

مدیریت مشارکتی در سازمانها

مشارکت شاید تنها رایج ترین موضوع در بررسی و باز کاوی رفتار سازمانی در اداره عمومی است. مدیریت مشارکت جو در کانون تاخت و خرده گیری هواداران رفتار انسانی بر روش های کهن در رفتار سازمانی به ویژه بر مدیریت علمی جای داشت.

وبگردی