آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : ساختار مولکولی آب

نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱ مورد در ۰ ثانيه

آب می تواند دو حالت مختلف مایع داشته باشد!

آب می تواند دو حالت مختلف مایع داشته باشد!

هر آنچه که راجع به H2O می دانید فراموش کنید. آب یکی از اساسی ترین مولکول های روی زمین است. دانشمندان بتازگی دریافته اند که این مولکول چه ماده عجیب و غریبی است. محققان کشف کردند آب در دو حالت ِ مایع مختلف قرار دارد که اینها تفاوت های چشمگیری به لحاظ ساختار و چگالی دارند.

سرگرمی

وبگردی