آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : زندگی پوتین

جستجوی دقیقتر در :

جهان (۳)  |  اقتصاد و سیاست (۱)  |  دانستنیهای ورزشی (۱)  |  دین و مذهب (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۶ مورد در ۰ ثانيه

ولادیمیر پوتین از ورزش تا ریاست جمهوری

ولادیمیر پوتین از ورزش تا ریاست جمهوری

در مقاله زیر سعی شده است که به جایگاه ورزش در ادوار مختلف زندگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فعلی روسیه پرداخته شود . و نقش ورزش در سیاست های او مورد بررسی قرار گیرد. پوتین ورزش را یکی از ارکان وجودی اش می بیند. دلیلش هم این است که ورزش او را نجات داده است.

وقتی پوتین از زندگی خصوصی اش میگوید/خاندان پوتین؛ پدربزرگ آشپز لنین  پدر جاسوس و برادری که در لنینگراد کشته شد!

وقتی پوتین از زندگی خصوصی اش میگوید/خاندان پوتین؛ پدربزرگ آشپز لنین پدر جاسوس و برادری که در لنینگراد کشته شد!

گفتگو ها محترمانه است و همان طور که استون می گوید به پوتین اجاره می دهد که بخش ناگفته خود را هویدا کند. با این حال سیر داستان گونه مصاحبه ها شامل تنش های مختلفی که روسیه در آن ها درگیر است را در بر می گیرد از حمایت از اسد تا اتهاماتی که درباره انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا متوجه روسیه است.

زندگی نامه و نحوه شهادت محمود کاوه فرمانده تیپ ویژه شهدا

زندگی نامه و نحوه شهادت محمود کاوه فرمانده تیپ ویژه شهدا

مکالمه زیر که در آخرین دقایق قبل از عزیمت برادر کاوه به منطقه و در هنگام پوشیدن پوتین بین وی و قائم مقام تیپ برادر منصوری انجام گرفت بیانگر این واقعیت است که ایشان چه قدر به رفتن و دیگران چه اندازه در بازداری وی مصمم بوده اند. متن مکالمه این چنین است

اقتصاد روسیه در دوران حضور پوتین در کرملین

اقتصاد روسیه در دوران حضور پوتین در کرملین

دوران ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۰ میلادی آغاز شد. در آن سال وضعیت اقتصادی مردم روسیه چندان مطلوب نبود. مطالعات تاریخی نشان می دهد در دهه ۱۹۹۰ میلادی نه تنها دولت کارآمدی در روسیه وجود نداشت بلکه وضعیت اقتصادی کشور بسیار متزلزل بود و مردم در وضعیت اسفباری گذران زندگی می کردند. اما زمانیکه پوتین ریاست دولت را در این کشور بر عهده گرفت قوانین اقتصادی خاصی در این کشور تصویب کرد که با کمک آن توانست رونق را به اقتصاد روسیه بازگرداند.

ولادیمیر پوتین یلتسینی دیگر!

ولادیمیر پوتین یلتسینی دیگر!

باید گفت که همواره رجال سیاسی امریکا سعی در فرا فکنی و ایجاد یک روحیه امنیتی و فضای باز برای مشروعیت بخشیدن به عملکرد سلطه جویانه خود در عرصه جهان دارندو ایجاد این روحیه در حکومت شوندگان نسبت به مفاهیمی دورتر از جایگاه و مکانی که خود به عنوان شهروند در آن زندگی میکنند میباشد که غالبا مشکل روبرو بوده است

سرگرمی

وبگردی