آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : روانشناسی

جستجوی دقیقتر در :

روانشناسی (۴۷۱)  |  بهداشت روان (۱۴۵)  |  خانه و خانواده (۴۶)  |  علمی ـ اطلاع رسانی (۴۵)  |  علوم انسانی (۳۷)  |  دانستنیهای ورزشی (۳۲)  |  علوم اجتماعی (۳۰)  |  مدیریت و خدمات اداری (۲۰)  |  کتاب و نشر (۱۵)  |  دین و مذهب (۱۳)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱,۰۴۷ مورد در ۰ ثانيه

روانشناسی

روانشناسی

روان شناسی بحث بسیار گسترده و پیچیده این است که نمی توان همه را ذکر کرد و به یک باره درباره آن سخن گفت و تنها چیزی که می شود خیلی خلاصه و کلی که شامل همۀ آنها شد این است که روان شناسی یعنی شناخت و تحقیق دربارۀ شناختی بدست آورده ایم.

روانشناسی ورزشی

روانشناسی ورزشی

مقالۀ حاضر کوششی است برای معرفی رشته ای که شاید هنوز رشته ای نوپا در مقایسه با شاخه های اصلی روانشناسی می باشد . در این مقاله به تعریفی از روانشناسی ورزشی و ضرورت و اهمیت آن می پردازیم. اول از همه به تعریف روانشناسی می پردازیم تا از این طریق به طرز صحیح تری به روانشناسی ورزشی نزدیک شویم .

روانشناسی فیزیولوژیک چیست؟

روانشناسی فیزیولوژیک چیست؟

تاریخ جدید روانشناسی فیزیولوژیک به وسیله روانشناسانی نوشته شده است که روش های تجربی روانشناسی را با روش های فیزیولوژی درآمیخته اند و آن ها ر در موضوعاتی که توجه کلیه روانشناسان را به خود مشغول کرده اند به کار گرفته اند.

روانشناسی مرگ

روانشناسی مرگ

در حوزه روانشناسی فشارهای روانی و مشکلات به دسته های مختلف تقسیم می شوند که در بعضی مواقع آدمی با استفاده از توان و استعداد خود یا دیگری می تواند آنها را حل کرده یا تغییر دهد و بعضی مسائل نیز هست که صرفاً باید آنها را تحمل کرد.

روانشناسی سازمانی

روانشناسی سازمانی

روانشناسی سازمانی عبارت است از علم بررسی مجموعه عوامل و متغیرهایی که رفتار فرد را در دنیای کار تحت تأثیر قرار می دهند. بطور کلی روانشناسان سازمانی رفتار را در موقعیتهای کاری مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند.

روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی

روان شناسی بالینی شاخه ای از علم روانشناسی است که به بحث در زمینه اختلالات روانی و تشخیص آنها و درمان می پردازد. از عمر روان شناسی به شکل علمی و منظم فقط حدود یک قرن می گذرد. ولی رشد آن در چند سال اخیر اعجاب آور بوده است

روانشناسی ورزش

روانشناسی ورزش

روانشناسی ورزش در دو دهه اخیر به شکل معناداری رشد و توسعه یافته است . توجه و علاقه به این رشته تدریجاً رو به افزایش است و گستره دانش وابسته به این حوزه آنقدر رشد کرده است که به شاخه های متعددی نیز تقسیم شده است .

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اجتماعی

روانشناسان و دانشمندان اجتماعی اولین منابع ملحق شده برای درک جامعی از رفتارهای انسانی می باشند. بحث طبیعت – طبیعت فطرت – فطرت متوقف شده است آن یک مبحث مناظره آمیز در بین روانشناسان بوده است. امروزه روانشناسان خودشان را با این ایده که نیروهای تکاملی فرهنگی اجتماعی رفتارهای انسانی هواطف و افکار انسانی را تحت تأثیر می دهد وفق داده اند. در سرتاسر تاریخچه روانشناسی مدرن یکی از دلایلی که روانشناسان برروی فقط یک جنبه از روانشناسی به صورت افراطی تمرکز دارند این است که مطالعه همه تأثیرات رفتارهای انسانی به طور همزمان خیلی دشوار است.

روانشناسی نظامی

روانشناسی نظامی

روانشناسی نظامی به عنوان یکی از حوزه های روانشناسی به بررسی مواردی می پردازد که به محیطهای نظامی مرتبط هستند. محیطهای نظامی و مسائل حاکم برآن هر چند شباهتهای اساسی با سایر محیطها دارد ....

روانشناسی اضطراب

روانشناسی اضطراب

استفاده از سیاست روانشناسی اضطراب در حادثه ۱۱ سپتامبر به اوج خود رسید و پس از آن مستمرا دنبال شد دست یازیدن به این سیاست در آستانه انتخابات این کشور ممکن است بتواند رویگردانی افکار عمومی امریکا از جمهوریخواهان را تا اندازه ای بازسازی کند. لذا دولتمردان امریکا نیازمند احیای تهدید خارجی در شرایط فعلی هستند.

روانشناسی ازدواج

روانشناسی ازدواج

ازدواج به عنوان یکی از رویدادهای مهم مرحله انتقال به بزرگسالی مقوله ای بسیار پیچیده است. شروع مطالعه علمی و دقیق در این مورد به سال ۱۹۳۰ بر می گردد که بطور گسترده تر در سال ۱۹۵۰ تغییراتی عمیق در پروژهشهای مربوط به آن صورت گرفت. اولین تحقیق منتشر شده در مورد روانشناسی ازدواج اثر ترمن و همکارانش بود. آنها تلاش کردند به این سؤال پاسخ دهند که چه تفاوتهایی می تواند بین ازدواج موفق و نا موفق داشته باشد.

روانشناسی تجربی

روانشناسی تجربی

روش آزمایشی مهم ترین روش تحقیق در روانشناسی بشمار می رود. هدف این روش مطالعه رفتار موجود تحت شرایط خاص و مقایسه حالات او در این شرایط است. آزمایش کننده شرایط مخصوص تغییر رفتار را بوجود می آورد و آزمایش شونده تحت این شرایط قرار گرفته رفتار حاصله مطالعه می گردد

روانشناسی بازی

روانشناسی بازی

یکی از عمده ترین رویکردهای نظری و کاربردی در علم روانشناسی روانکاوی است که گاهی از آن به عنوان روان تحلیلگری نام برده می شود. شماری از روانشناسان بالینی و روانشناسان مشاوره در تشخیص و مداخله رویکردهای روانکاوی را ترجیح می دهند. این رویکرد با عنایت به پویایی های روانی که برآمده از گذشته رشدی فرد و عمدتاً دوران کودکی او است و تحلیل این پویایی ها به مداخله درمانی و مشاوره ای می پردازد.

روانکاوی روانشناسی

روانکاوی روانشناسی

روانشناسی به عبارتی دانش کارکردهای ذهن شامل شناخت هوش و... به روشی علمی و مبتنی بر تحقیقات علمی است و به عبارتی دیگر روانشناسی دانش سنجش این کارکردها در بالین بیماران و در افراد سالم است.

وبگردی