آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : رشد اقتصادی

جستجوی دقیقتر در :

اقتصاد نظری (۱۵۷)  |  اقتصاد بین الملل (۱۵۳)  |  اقتصاد مالی (۱۱۹)  |  توسعه و رشد اقتصادی (۱۰۰)  |  اقتصاد و سیاست (۶۶)  |  کار و اشتغال (۵۶)  |  صنایع نفت و گاز (۵۴)  |  بانک و بیمه (۴۲)  |  صنایع (۲۶)  |  جهان (۲۲)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱,۱۴۸ مورد در ۰ ثانيه

آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی

آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی

گرچه این عقیده که آزادی اقتصادی منجر به رشد اقتصادی می شود مستقیماً به چالش کشیده نشده اما جایگاهش در اوایل قرن بیستم توسط رویکردی دیگر تنزل یافت. بخشی از این موضوع به پیشرفت های مربوط به تئوری اقتصادی و بخشی دیگر به حوادث جهانی بازمی گردد.

رشد در برابر ریاضت اقتصادی

رشد در برابر ریاضت اقتصادی

ترویج دهندگان طرح ریاضت اقتصادی ادعا می کنند وقتی کسری بودجه دولت به سطحی بحرانی می رسد رشد اقتصادی ثبات خود را از دست می دهد؛ اما مدافعان رشد اقتصادی در اظهارنظری مخالف می گویند ریاضت اقتصادی خود عامل فرونشاندن رشد اقتصادی است.

سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی

سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی

سرمایه در هر اقتصادی به منزله موتور رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به توسعه اقتصادی تلاش بسیار می کنند و با اتخاذ سیاست های اقتصادی می کوشند تا اشتغال کامل و رشد اقتصادی مستمر خود را در گرو سرمایه گذاری تأمین نمایند.

منابع طبیعی و رشد اقتصادی

منابع طبیعی و رشد اقتصادی

خیلی ها بر این عقیده اند که فراوانی منابع طبیعی می تواند مشوق رشد اقتصادی باشد. در عین حال تجربه بسیاری از کشورهایی که منابع طبیعی قابل توجه داشته اند و به خصوص تاثیر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به شدت ناامیدکننده بوده است. به حدی که شماری هم بر این گمانند که در درازمدت منابع طبیعی زیاد بر رشد اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت و به همین خاطر از مصیبت منابع سخن می گویند.

بستر پولی رشد اقتصادی

بستر پولی رشد اقتصادی

تجربه 48 کشور «پیشرفته» و «در حال توسعه» حکایت از رد یک فرض رایج در مباحث اقتصادی دارد. به استناد تجربه این کشورها بانک محور یا بازارمحور بودن اقتصاد رابطه مستقیمی بر رشد اقتصادی ندارد بلکه کارایی و توسعه یافتگی بخش های تامین مالی اعم از بانک یا بازار سرمایه اهمیت دارد. مطابق یافته های این پژوهش بستر اصلی رشد اقتصادی وجود یک چارچوب مناسب حقوقی و شفاف در بازار سرمایه و در بازار پول است. این بستر می تواند بر توسعه مالی اثر مثبت بگذارد و در نتیجه توسعه مالی نیز بستر لازم را برای تقویت رشد اقتصادی مهیا می کند.

اصلاحات و رشد اقتصادی چین

اصلاحات و رشد اقتصادی چین

این نوشتار بر آن است تا ریشه های رشد اقتصادی چین را بررسی نماید. مدعای این پژوهش این است که رشد اقتصادی سریع چین و تبدیل شدن این کشور به یک کشور توسعه یافته به لحاظ اقتصادی را بایستی در اصلاحات و تغییرات بنیادینی که از اواخر دهه ی ۱۹۷۰ در جنبه های مختلف سیاسی اقتصادی نظامی و فرهنگی در این کشور رخ داده است جستجو کرد.

رابطه فساد با رشد اقتصادی

رابطه فساد با رشد اقتصادی

تئوری اقتصادی به طور معمول دلالت بر این دارد که فساد رشد اقتصادی را کند می سازد. فساد هزینه های رفتار کردن به شیوه های معین را افزایش می دهد و مردم برای اجتناب از آن هزینه ها رفتارشان را تغییر می دهند.

رشد اقتصادی; افیون جدید ملت ها

رشد اقتصادی; افیون جدید ملت ها

مطابق نظریهء رسمی بسیاری از نهادهای بین المللی توسعه و حتی نوع پایدار آن معادل رشد اقتصادی تلقی می شود هرچند پذیرفته شد که این امر مضرات خود را نیز به همراه دارد اما آیا نباید به تفکیک این دو مقوله پرداخت؟ مفهوم رشد اقتصادی پسرفتی بار مشابهی در کشورهای غنی و کشورهای فقیر که فاقد امکانات اولیه هستند ندارد. این مباحث که در جنبش جهانی شدن از نوع دیگر مطرح است با انتقاد از روابط اجتماعی کنونی همراه است.

استراتژی غلط رشد اقتصادی

استراتژی غلط رشد اقتصادی

دولت جدید ژاپن به رهبری نخست وزیر شینزو آبه در آستانه ضربه زدن به خود قرار دارد. مقامات دولت وی که در جست وجوی راهی برای تقویت رشد اقتصادی هستند به زودی یکی از مزیت های بزرگ خود را نابود خواهند کرد. این مزیت عبارت است از نرخ پایین بهره اوراق قرضه دولتی و استقراض خصوصی. اگر این اتفاق رخ دهد در پایان دوره نخست وزیری آبه شرایط اقتصادی ژاپن وخیم تر از شرایط کنونی خواهد بود.

اتحادیه اروپا و رشد اقتصادی

اتحادیه اروپا و رشد اقتصادی

کمیسیون اروپا در ماه نوامبر ۲۰۰۶رشد اقتصادی منطقه یورو را ۲ /۱ درصد پیش بینی کرده بود اما باید در این نظر خود بازنگری کند. ژواکیم آلمونیا کمیسر امور اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا بتازگی میزان رشد اقتصادی منطقه یورو را نزدیک به میزان سال ۲۰۰۶پیش بینی کرد.

صادرات نفت و رشد اقتصادی

صادرات نفت و رشد اقتصادی

در این مقاله نویسندگان ضمن مروری بر مطالعات گذشته و با توجه به مدل خلیفه آل یوسف ۱۹۹۷ در مورد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادرات نفتی و رشد اقتصادی در ایران را با استفاده از یک تابع تولید مورد بررسی قرار داده اند.

رشد اقتصادی پایدار

رشد اقتصادی پایدار

یکی از الگوهای رشد اقتصادی ازطریق توسعه صادرات است. این الگو که در اوایل دهه ۱۹۶۰ مطرح شد به مهم ترین الگوی توسعه در دهه ۱۹۷۰ و آرمانی ترین الگو برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه تبدیل شد و این امید را برانگیخت که از این طریق می توان با فقر و توسعه نیافتگی مقابله کرد.

رشد اقتصادی و نابرابری ها

رشد اقتصادی و نابرابری ها

تجارب تاریخی نشان می دهد بسیاری از کشورهای جهان سوم در دهه ۵۰ تا ۶۰ میلادی تقریباً به اهداف رشد اقتصادی موردنظر سازمان ملل متحد دست یافتند ولی در بیشتر این کشورها در سطح زندگی و رفاه اقتصادی توده ها تغییری ایجاد نشد. ثروت و درآمد به نحو غیرعادلانه یی توزیع شد و اختلافات و تعارضات اجتماعی به سبب تشدید فاصله فقر و غنا و شکاف طبقاتی بیشتر شد.

رشد و تکوین مافیای اقتصادی

رشد و تکوین مافیای اقتصادی

در چالش بین دو دیدگاه اقتصادی در نهایت کفه ی سیاست های اتخاذ شده به نفع تکنوکرات های پراگماتیست سنگینی کرد و دیدگاه اول پیروز گشت و به آماده کردن برنامه ی بازسازی دست زد و برنامه ی دولت آقای هاشمی تحت عنوان برنامه ی اول توسعه ی جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی اقتصاد جنگ زده ی کشور تدوین گردید.

وبگردی