آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : رجال مذهبی و سیاسی

جستجوی دقیقتر در :

ایران (۱)  |  برنامه ریزی و توسعه اجتماعی (۱)  |  تاریخ سیاسی (۱)  |  دین و مذهب (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۴ مورد در ۰ ثانيه

مباهله سندی جاودان بر حقانیت اسلام و قرآن است

مباهله سندی جاودان بر حقانیت اسلام و قرآن است

پس از فتح مکه در سال هشتم هجری و درخشش قدرت اسلام در جزیرةالعرب پیروان دیگر ادیان و مذاهب و رهبران و رجال سیاسی و مذهبی توجه خاصی به اسلام و مسلمانان و به کانون این قدرت عظیم یعنی مدینة الرسول پیدا کردند

آیا زن طبق قانون اساسی می تواند رئیس جمهور شود ؟

آیا زن طبق قانون اساسی می تواند رئیس جمهور شود ؟

رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل تابع ایران مدیر و مدبّر دارای حسن سابقه و امانت و تقوی مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

سرگرمی

وبگردی