آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : راننده مست

جستجوی دقیقتر در :

ادبیات و شعر (۱)  |  روانشناسی (۱)  |  سینما (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۳ مورد در ۰ ثانيه

فرهنگ رانندگی ما ایرانی ها چگونه است؟ راست است که میگویند ما خیلی بد رانندگی میکنیم؟

فرهنگ رانندگی ما ایرانی ها چگونه است؟ راست است که میگویند ما خیلی بد رانندگی میکنیم؟

الگوهای تنظیم رفتار رانندگان عابران پیاده و حتی پلیس های راهنمایی و رانندگی تا حدزیادی؛ برگرفته از معیارها و قواعد اجتماعی بسط یافته در همان کشور است والا این جاده ها و علائم و قوانین و مقررات راهنمایی ورانندگی در سایر کشورهای غربی نیز وجود دارد. این همان فرهنگ است که سبک رانندگی و انضباط اجتماعی و پایبندی به قوانین در جوامع را مشخص می سازد.

ما از چاقوت می ترسیم

ما از چاقوت می ترسیم

دم دمای غروب بود. یه نعش کش تو سیاهی مه گرفته جاده له له می زد. یه مسافر مست و خراب گوشه ای لمیده بود. بی شفا بی صفا بی وفا سق می زد شیر سگ! راننده هپروت و نژند چشاش رو آویزون کرده بود به پدال گاز. مسافر دستمالش بوی نا می داد.

مثلث آهنین  Tie saam gok

مثلث آهنین Tie saam gok

فای راننده تاکسی بوسام شوهری بدهکار و ماک عتیقه فروش در یک میخانه با هم آشنا می شوند. هر سه باید مبلغی گزاف را بازپرداخت کنند اما راه به جایی ندارند. بنابر این تحت تلقین یکی از دوستان شان تصمیم به همکاری با تبهکاران برای سرقت از یک جواهر فروشی می گیرند. اما همان شب پیرمردی مست به میز آنها نزدیک شده و قطعه ای طلا به آنها می دهد.

سرگرمی

وبگردی