آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : دوجنسی

جستجوی دقیقتر در :

مشکلات و رفاه اجتماعی (۳)  |  توصیه های پزشکی (۱)  |  خانه و خانواده (۱)  |  زیست شناسی (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۶ مورد در ۰ ثانيه

جنس سوم

جنس سوم

خداوند انسان ها را از دو جنس آفرید. جنس مرد و جنس زن. البته در این میان استثنا هم وجود دارد. ممکن است کودکی با نقص های خاصی به دنیا بیاید. شاید از نظر جسمی و ذهنی عقب افتاده باشد که ما عادت کرده ایم همگی آنها را به راحتی در بین خود بپذیریم.

انسان شناسی زیستی چیست؟

انسان شناسی زیستی چیست؟

ژنتیک جمعیتی با انسان شناسی زیستی ارتباط کاملی برقرار کرده است زیرا از یک طرف ژنتیک جمعیتی پویایی تغییرات ژنتیکی را در گروه های مختلف موجودات دوجنسی مطالعه می کند و از طرف دیگر انسان شناسی زیستی با استفاده از داده های جمعیتی و اکولوژی انسانی _ مثل میزان موالید مرگ و میر و ازدواج تغذیه و بهداشت _ به پیشبرد توسعه ژنتیک جمعیتی کمک کرده است.

مردانی  که  مرد نیستند!

مردانی که مرد نیستند!

دوجنسی ها در واقع ۲ نوع هستند؛ افرادی که بخاطر مسائل اجتماعی و روانی به جنس مخالف تمایل پیدا کرده اند و دسته دوم افرادی هستند که به لحاظ فیزیکی هم زن هستند و هم مرد. یعنی هم ژن مردانه در بدنشان وجود دارد هم زنانه .

سرگرمی

وبگردی