آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : درخت آناناس

نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۲ مورد در ۰ ثانيه

اسرار شکلات

اسرار شکلات

شـکـلات از درخـت کـاکـائو CACAO TREE تـهیه میگیردد. درخت کاکائو معمولا درنواحی استوایی و بویژه در آمریکای جنوبی آفریقا و اندونزی می رویـد. مـیـوه درخـت کاکائو به بزرگی یــک آنـاناس کوچک است.

سرگرمی

وبگردی