آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : جنگ ـ جنگ سرد

جستجوی دقیقتر در :

علوم پایه (۲)  |  جهان (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۳ مورد در ۰ ثانيه

ماجرای کشف شکافت هسته ای ـ بخش دوم

ماجرای کشف شکافت هسته ای ـ بخش دوم

کشف پدیدهٔ شکافت هسته ای را بدون شک باید یکی از مهم ترین اکتشافات علمی سدهٔ بیستم میلادی برشمرد. رشد و توسعهٔ علوم و فنون هسته ای به فاصلهٔ نسبتاً اندکی از این کشف با آن چنان شتابی پیش رفت که آثار و تبعات خودرا در ابعاد گوناگونی از زندگی بشر از تولید سلاح های هسته ای و حاکم شدن معادلات جدیدی در روابط بین الملل و جنگ سرد گرفته تا احداث نیروگاه های برق هسته ای و ظهور صدها فن آوری دیگر در عرصهٔ علوم و صنایع نمایان ساخت.

ماجرای کشف شکافت هسته ای ـ بخش اول

ماجرای کشف شکافت هسته ای ـ بخش اول

کشف پدیدهٔ شکافت هسته ای را بدون شک باید یکی از مهم ترین اکتشافات علمی سدهٔ بیستم میلادی برشمرد. رشد و توسعهٔ علوم و فنون هسته ای به فاصلهٔ نسبتاً اندکی از این کشف با آن چنان شتابی پیش رفت که آثار و تبعات خودرا در ابعاد گوناگونی از زندگی بشر از تولید سلاح های هسته ای و حاکم شدن معادلات جدیدی در روابط بین الملل و جنگ سرد گرفته تا احداث نیروگاه های برق هسته ای و ظهور صدها فن آوری دیگر در عرصهٔ علوم و صنایع نمایان ساخت.

آخرالزمان در راه است

آخرالزمان در راه است

اینک زمان آن فرا رســیده ـ یا بهتر بگویم ـ حتی گذشــته اســت که ایالات متحده از سیاســت اتکا به ســلاح های اتمی به عنوان ابزار سیاست خارجی ـ که سیاســت این کشور در زمان جنگ ســرد بود ـ دست بــردارد . من سیاســت کنونی ایالات متحــده در قبال ســلاح های اتمی را غیراخلاقی غیرقانونی و به لحاظ نظامی غیرضروری و بسیار خطرناک ارزیابی می کنم .

سرگرمی

وبگردی